Kommunenytt

Øverst på Rindal kommunes nettsider akkurat nå:
- Julestengt bibliotek (siste sjanse onsdag 19.12.)
- Gratis blilyst-kalender 2008
- Sertifisert næringskontor