Kommuneøkonomi: høringssvar

Formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for 2008-2011 samt årsbudsjett for 2008 har vært ute på høring. Og man fikk inn en mengde høringssvar, så det skal ikke stå på det - se nærmere på Rindal kommunes nettsider.