korallrot

Korallrot - Corallorhiza trifida - i orkidéfamilien forekommer her og der i litt fuktig lågurt fjellbjørkeskog. Jordstengelen er forgreinet som en korall. Siden planten ikke har blader oppover stengelen (bare noen få slirer), og blomstene er gulgrønne, er det lett å gå forbi korallroten der den står. I turstien til Gaddfjellet, like før Heggemsetra (Rindal kommune, M&R) ca. 580 m o.h. 15. juni 2003. (Foto: Arild Krovoll)