Morten Halgunset

Kriseøvelse på papiret

Onsdag kveld arrangerte Rindal Sanitetsforening temamøte om beredskap. Ellinor Bolme fra Todalen sanitetsforening fortalte om erfaringene deres fra i fjor sommer, da Todalen ble ramma av ras. Morten Halgunset har lang erfaring i å lage øvelser for Røde Kors. Han hadde laget en lokal kriseøvelse "på papiret" til dette møtet. Eksempelet han hadde valgt var ikke urealistisk. En tankbil med drivstoff har kollidert og veltet på fv 65 i Rindal, det begynner å brenne og flammene sprer seg...


Det var desverre ikke så mange deltakere på temamøte om beredskap onsdag kveld. Men de som var tilstede hadde godt utbytte av kvelden. Dette var et svært lærerikt og tankevekkende møte. Noen damer fra beredskapsgruppa i Todalen sanitetsforening deltok også.

Wigdis Beate Løseth_300x196.jpg
Leder i omsorgsberedskapsguppa i Rindal Sanitetsforening, Wigdis Beate Loe Løseth, innleda med å fortelle litt om omsorgsberedskapsgruppa. Den starta  i 2008, og har nå ca 40 medlemmer. Her er det behov for flere medlemmer, så de som er interessert i å være med på dette må gjerne ta kontakt med Rindal Sanitetsforening.
 

Omsorgsberedskapsguppa har en avtale med Rindal kommune om å stille opp ved større ulykker, kriser og katastrofer.
 

Se hjemmesidene til Rindal Sanitetsforening her

Ellinor Bolme 2_690x378.jpg
 

Leder i beredskapsgruppa i Todalen Sanitetsforening, Ellinor Bolme, kunne fortelle at ho har aner fra Rindal. Ho er halvt skogbygg, oppvokst på Røv, og nå bor ho i Todalen. Ho fortalte om beredskapsgruppa i Todalen, og de erfaringene de fikk med seg da vegen raste ut i Todalen sommeren 2013.
 

Sanitetsforeninga i Todalen starta med omsorgsberedskap allerede ved en skogbrann i 2007. I 2011 fikk de endelig en avtale med Surnadal kommune.
 

Ellinor Bolme 1_250x342.jpgOnsdag 31. juli 2013 gikk raset i Todalen. Vegen raste ut, og det var bare minutter om å gjøre at det ikke gikk liv i raset. Todalen ble uten vegforbindelse i 2 måneder etter dette.


Todalen Sanitetshus ble raskt en base for frivillige i bygda. Mannskap fra Surnadal Røde Kors holdt til der, og frivillige hjelpemannskaper sov der den første uka. Det var åpent hus med påsmurt mat og varm mat i de første dagene. Etter hvert ble det sjølbetjening med maten. Dette ble en base også for båtfolk som kom til unnsetning etter hvert. Veien til omverdenen gikk med hurtigbåt og ferje i den tida vegen var stengt. Det hadde sin sjarm. Og den spesielle sitasjonen, hvor man ble så avhenig av samarbeid, styrka samholdet i Todalen. Det var "kjøle gøitt", fortalte Ellinor Bolme.


Medlemmene i beredskapsgruppa var bl.a. med å gå hus til hus og orientere om aggregat-tilkobling fra Svorka. De serverte mat på stormøte med informasjon til innbyggerne. Nestelederen ble med i beredskapsstyret som Surnadal kommune opprettet. Kommunen hadde daglige møter, og etter møtene ble informasjon formidla ut til Todalen.


I etterkant har beredskapsgruppa kun fått positive tilbakemeldinger på innsatsen sin. De fikk takk fra Surnadal kommune, fra Svorka og fra Røde kors, for den innsatsen de gjorde og for at de stilte huset sitt til disposisjon for hjelpemannskapene.


Beredskapsgruppa i Todalen Sanitetsforening fikk delta da det ble arrangert en stor kriseøvelse ved Surnadal vidaregående skule i februar i år. Det var over 1000 personer involvert i øvelsen. Medlemmene fra beredskapsgruppa fikk bl.a. i oppdrag å ta seg av og passe på en del av de "skadde". Noen av disse var også litt medtatt i virkeligheten, etter lang tid inne i lokalene med røyk og ulende brannalarmer. De måtte også få hjelp til å holde varmen utendørs.


Det er viktig at  vi er synlige, sa Ellinor Bolme. Vi skal stille opp, og bli husket for det vi gjør. Og det gjør oss enda mer synlige. Det er en god sirkel, avslutta ho.Morten Halgunset_690x402.jpg


Morten Halgunset hadde laget en såkalt "papirøvelse" til dette møtet. Han vært aktiv i Røde kors siden 1975, og har laget mange øvelser for Røde kors opp igjennom åra. Dette var en ulykke som en kan tenke seg kunne skje i Rindal. Vi kan tenke oss en dag neste vinter. - Det er svært tørt, lite snø og kraftig vind. Om kvelden velter en tankbil av veien etter en kollisjon på fv 65. Dette skjer rett ved Røde kors-huset i Rindal. Tankbilen har 30.000 liter bensin på tanken, og det begynner å lekke ut. Hva kan skje? spurte Morten Halgunset. Dette var utgangspunkt for gruppearbeid og diskusjoner. Her er det eksplosjonsfare, brannfare, hus må evakueres, og Rindal kommunes drikkevannskilde vil bli forurenset. Det blir trafikkkork, og det er begrensede omkjøringsmuligheter. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi være til hjelp i denne situasjonen?


Videre ble forsamlingen ledet gjennom videre hendelsesforløp, i det kommende døgnet. Det eksploderer på ulykkesstedet. Det begynner å brenne, og vinden sprer flammene mot sørvest, over elva, og brannen sprer seg i retning Rindal Sentrum. Hvordan bruker vi vår lokalkunnskap? Hvordan kan vi hjelpe folk som blir evakuert? Hvordan kan vi støtte hjelpemannskapene?


I en slik situasjon vil man få hjelp fra flere hold. Ved ukontrollert brann vil man også etter hvert få hjelp av helikopter. Men et av problemene blir å få tak i nok vann. Det er f.eks. ikke lett for et brannhelikopter å få tak vann i Rindal på vinters tid, når det er is på alle vatna. Det blir langt å kjøre til sjøen for å hente vann.


I denne tenkte situasjonen ble brannen slukket før den nådde Rindal Sentrum, men noen hus brant ned, og en del folk trengte hjelp. Omsorg er utrolig viktig i en slik situasjon, sa Morten Halgunset. Både mens det står på som verst, og i tiden etterpå. Her var det mye å tenke på for de frammøtte. Og den dagen en krisesituasjon virkelig oppstår, da kan det være veldig nyttig å ha gjort seg noen tanker rundt dette på forhånd...