Kulturliv

Kultur handler om mangfold

Rindal er ei levende kulturbygd i så måte. Som grunnlag for trivsel, vekst, identitet og samhold er kultur utrolig viktig. Dette har Rindal tatt konsekvensen av ved å satse på et bredt sammensatt kulturliv. Kommunen har et rikt utvalg av lag, organisasjoner og foreninger, tilsammen over 60 i et imponerende spenn fra idrettslag, velforeninger, sang- og musikkforeninger, revygruppe, kunstlag og klivarlag til politiske partier og en rekke andre interesseorganisasjoner.

I Rindal finner du det meste av det som måtte interessere for fritid og hobby. Her er institusjoner som kino og museum, flerbrukshus med svømme- og idrettshall, kulturskole, bibliotek med mer. Her finnes også faste årlige og populære kulturarrangement som Kulturvøkku, Småtrolluka og Rindalsrevy, mens tradisjonelle idrettsarrangement som Rindølrennet, Rindalsrennet, Trollheimsløpet og Lina Roindt også går årlig.

Røtter og lokal tilknytning er viktig, og her tar Rindal Bygdemuseum, Rindal heimbygdlag og Slektsforum for Indre Nordmøre vare på gamle tradisjoner, bygdehistorie, slektsgransking og gards- og ættesoge.

I grendehusene finner du også lokal tilhørighet og en livlig utfoldelse innen kulturlivet. Her nevnes Skogsletta, som drives av IL Rindøl og Torshall BA. To kirker er også kulturbærere og foruten gudstjenestene blir Rindal kirke og Øvre Rindal kapell ofte benyttet som konsertlokale. Rindalshuset på sentrum er et unikum som idretts- og kulturhus med idrettshall, svømmehall, kino og konsertlokale i amfi.