Dagrun Løset - Foto Eli Solvik uredigert

Kulturprisen til Dagrun Løset

Musiker og Kor Gøttj-dirigent Løset er vinneren av Rindal kommune sin kulturpris 2020, som ble utdelt under Bøgdakvelden i Torshall fredag kveld.

Ingressfoto: Prisvinner Dagrun Løset (Foto: Eli Solvik).
 

Fredag kveld åpnet årets Kulturvøkku i Rindal med Bøgdakveld i Torshall, og der ble Rindal kommune sin kulturpris utdelt for 18. gang.

Prisen, som ble delt ut for første gang i 1982, kan ifølge kriteriene tildeles "personer, institusjoner eller organisasjoner som hører hjemme i Rindal kommune, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv og engasjert frivillig kulturinnsats innen kulturlivet i Rindal".

Det var ordfører Vibeke Langli som sto for utdelingen av Kulturprisen, og annonseringen av årets vinner høstet stor applaus i salen.

 

Begrunnelsen for tildelingen:

"Årets prisvinner er representant for slike kulturpersoner. Vedkommende har gjennom sitt personlige engasjement og faglige dyktighet både bidratt som enkeltaktør gjennom sin musikeraktivitet, og ikke minst som faglig leder og drivkraft i et kollektiv som gjennom flere år har engasjert mange og hatt en synlig rolle i kommunen vår.   

I tillegg til å ha bidratt som musiker i en rekke ulike band- og gruppesammensetninger, vært deltager i og initiativtager til flere ulike kulturprosjekt i Rindal, og vært musikalsk støttespiller til mange andre aktører innen kulturlivet i kommunen har prisvinner gjennom snart 20 år vært drivkraften, spydspissen og «limet» i kommunens eneste gjenlevende voksenkor….og som dirigent og musikalsk ansvarlig har hun gjort dette helt på frivillig basis.

Årets prisvinner er beskrevet som en person som klarer å skape engasjement, er veldig blid og bidrar med god stemning der hun er med. Samtidig er hun faglig utviklende, og ifølge representanter fra koret hun i dag er dirigent for klarer hun som det blir sagt i Kompani Lauritzen å lede oss til «å skape den beste utgaven av oss selv».  

Det er derfor en glede å gi årets Kulturpris for Rindal kommune til Dagrun Løset for sin deltagelse som musiker i kulturmiljøet i Rindal gjennom mange år, og ikke minst det musikalske ansvaret som dirigent i snart 20 år for sangkoret Kor Gøttj. "

Trollheimsporten gratulerer Dagrun Løset med en velfortjent pris!
 

Tidligere vinnere:

1982 Sigurd Røen
1983 Lars Nergård
1984 Eirik Sjømæling
1985 Ikke delt ut
1986 Rindal Bunadsnemnd
1987 Ida Nerbu
1988 Eli Landsem
1989 Ikke delt ut
1990 Per Ljøkjell
1993 Rolv Storholt
1996 Jon Trønsdal og Johan Landsem
1999 Musikkorpset Blæst`n
2002 Kåre Romundstad og Jarle Møkkelgård
2005 Tor Jarle Bolme
2008 Morten Møller
2012* Oldtimers
2014 Rindal skimuseums venneforening
2016 Even Sinnes
2018 Helen Nergård Tørset og Olav Morten Tørset

* Prisen skulle egentlig deles ut i 2011, men med bakgrunn i at LL vedtok at prisen skulle deles ut annethvert år, og at den skulle tilpasses utdeling av Sigurd Røens idrettspris(som også deles ut annethvert år – og ble utdelt i 2011) ble det bestemt at en ventet til 2012 med kulturprisutdeling