Kaldråa

Kulturvandring på Rindalsholten og i Løsetgrenda

Det er Rindal heimbygdlag som hvert år arrangerer ei slik kulturhistorisk vandring i Kulturvøkku til ulike deler av bygda. I år var turen kommet til Rindalsholten og ytre del av Løsetgrenda.

Formålet med disse vandringene er å vise fram tufter av gamle husmannsplasser, friske opp litt grendehistorie og gi et tilbakeblikk på forfedrenes liv og strev. I dag var Peder Rindalsholt, Fredrik og Magne Løset med som kjentmenn.

Start.JPG

Rundt 50 personer var i dag møtt opp ved prestegarden for å være med på den vel 3 timers vandringa som starta opp Litjkvenndalen mot Rindalsholten.

Mot Rindalsholten.JPG

Peder Rindalsholt.JPG

På Rindalsholten fortalte Peder om heimgarden med bosetting fra 1600-tallet og at det under garden hadde vært fem husmannsplasser. Husa på alle disse plassene er borte i dag. -Om Gjeratrøa, Høghaugen og Holtgjeret, der ei kvinne, Marit, i 1812 ble dømt til livsvarig fengsel for barnedrap. Alle disse plassene ble lagt øde etter at folket utvandra til Amerika. Ei tippoldemor av Ole Gunnar Solskjær skal ha sitt opphav i Holtgjeret.

Lykkjbakken.JPG

De siste som bodde på plassen Lykkjbakken var familien til Ola Jonson Rindalsholt som var møbelsnekker. Familien flytta til Vestby på Rindal rundt 1950, og i dag er husa borte, men her har etterkommere bygd hytte.

Stopp ved Skogstad.JPG

Neste stopp på turen var ved Skogstad. Skogstad er bureisingsbruk med jord utskilt fra Rindalsholten.

Holtlykkja.JPG

Fra Skogstad kan en se dit plassen Holtlykkja lå, den siste plassen under Rindalsholt. Her var det sammenbygd fjøs og stue. Den siste som bodde her var vegvokter Ola O. Rindalsholt som var vegvokter av den gamle typen med trillebår og spade, og som mange eldre vil huske.

Løften.JPG

Videre gikk turen forbi Løfta, opprinnelig plass under Ner--Løset, mot Flåtten, hvor det ble tid til en matrast.

Løften Flåtten.JPG

Matrast på Flåtten.JPG

Da var vi kommet over i Løsetgrenda, og Magne Løset tok over som kjentmann. Flåtten var tidligere husmannsplass under Langholten. Husa på Flåtta er godt vedlikeholdt og ligger fint til med vidt utsyn. Ola Jonson Løset, som kjøpte plassen til sjøleie i 1910, var en svært dyktig smed og treskjærer.

Smia på Flåtta.JPG

Smia hans er tatt vare på og står på plassen. En av sønnene hans, Lars, var en dyktig skytter som blant andre bragder på skytebanen ble skytterprins under Landsskytterstevnet i 1937.

Kaldgrauten.JPG

Stopp på turen mellom Ner-Løset og Glennhaugen med utsikt mot Langholtøyan og travbanen. Til høgre i bildet ser vi plassen der hoppbakken Kaldgrauten lå. Opprinnelsa til navnet var en ung mann som datt og slo seg slik i hoppbakken et han ikke var god-te å eta kaldgrauten sin om kvelden.

Austre Glennhaugen.JPG

Fra Flåtta gikk turen ned om Ner-Løset og videre over Glennhaugen. Her ligger to husmannsplasser, Austre og Ytre Glennhaugen som var husmannsplasser under Ner-Løset. Her står husa enda, men bærer i dag preg av lite bruk. Brit Løset, f. 1889, fra Austre Glennhaugen ble gift med Lars Løfshus på Løkken. De er tippoldeforeldre til Tone Damli.

Ytre Glennhaugen.JPG

Ytre Glennhaugen

Herfra gikk turen over det nye boligfeltet Seljebrekka og ned til utgangspunktet. En interessant tur på vel 3 timer var tilbakelagt. Takk for turen!

Ingressbilde: Stopp i Kaldråa. Fredrik Løset forteller om hvordan landskapet er blitt til gjennom tusener av år.