Morten Møller og Tom Godtland 1

Kulturvøkku blir nesten som før

Nå er det klart at Kulturvøkku i Rindal kan gjennomføres denne sommeren også. Kulturvøkku blir nesten som før, med få avlysninger. Kanskje dukker det opp noe helt nytt også. Det er fortsatt ikke for sent å bli med som arrangør.


Trygt å delta på arrangementene

Tirsdag denne uka hadde kulturleder Morten Møller møte med representanter for alle arrangørene som har planlagt å delta i årets Kulturvøkku. Det er nå klart at de fleste av de tradisjonelle arrangementene kan gjennomføres, med noen begrensninger som følger av av smittervernreglene. Hver enkelt av arrangørene har tatt ansvar for at smittervernreglene følges, så det skal være helt trygt å delta på arrangementene.

Møller er glad for å kunne fortelle at Kulturvøkku ikke blir så redusert som man har fryktet. Et par avlysninger blir det riktignok, delvis fordi man har måttet legge alt på vent på grunn av korona-situasjonen, og dermed ikke har fått planlagt grundig nok. Men den viktigste begrensinger ligger selvsagt i smittevernreglene, med avstand og hygiene. Fra 15. juni skal det, slik det ser ut nå, bli tillatt med arrangementer med opptil 200 personer.

– Årets Kulturvøkku blir gjennomført som vanlig, men nedskalert, med noen avlysninger og noen endringer. Det er overraskende få avlysninger. De fleste av arrangørene har vurdert at de skal klare å gjennomføre sine arrangementer på en grei måte, med de smittevernstiltak som kreves. På noen arrangementer blir det mindre publikum, og på noen blir det kanskje gruppebesøk, sier Møller.

– Alle som besøker arrangementene i Kulturvøkku skal føle seg trygge på at de nasjonale smitteverntiltakene blir ivaretatt.


Få avlysninger

Det er bare tre av de tradisjonelle arrangementene som er helt avlyst. Det er torgdagen, Åpen dag på Eldresenteret og skimuseets Pubquiz.

Torgdagen avlyses fordi arrangøren ikke vil kunne klare å registrere eller ha kontroll på antall deltakere og publikum.

– Det har vært vurdert alternativer, som mindre format eller spredning over et større område., men konklusjonen er at da blir det ikke en torgdag, og da er det like greit å avlyse, sier Morten Møller.

 

Noen av utstillerne kan bli med på andre arrangementer

Tom Godtland i Rindal Næringsforum forteller at det allerede var 50 påmeldte utstillere til torgdagen, men disse har når fått beskjed om at arrangementet er avlyst.

– Vi vil ikke ha en lightversjon av torgdagen. Vi sparer alt og lager et kjempearrangement neste år, sier han.

Nå er jo også alle andre tilsvarende arrangementer avlyst, så utstillerne har ingen slike tilbud denne sommeren. Men Kulturvøkku har åpnet for at noen av utstillerne som tenkte å delta på torgdagen kan få tilbud om å være med på et av de andre Kulturvøkku-arrangementene i stedet. Det er fullt mulig å ha 2-3 boder utenfor kunstutstillinger eller andre arrangementer som planlegges. Dette blir opp til hver enkelt arrangør.


Bøgdakvelden flyttes til Torshall

Det største arrangementet som må endres er bøgdakvelden. Der blir det begrensninger på antall publikummere, og med begrensede muligheter for inntekter må også utgiftene reduseres betydelig. En stor del av utgiftene til tidligere års bøgdakvelder går blant annet på rigging av lys og lyd. Rindal Kulturforum, som er arrangør av bøgdakvelden, har derfor bestemt seg for å flytte årets arrangementet til Torshall, der alt dette er ferdig rigget og klart til bruk.

Programmet på bøgdakvelden blir sannsynligvis også litt nedskalert.


Kunstutstillinga og husmøtet flyttes fra skimuseet

Rindal Kunstlags utstilling blir flyttet fra skimuseet til 3 Venner. Dette skyldes at Rindal skimuseum må følge restriksjonene i MiST, og disse restriksjonene er nokså strenge, derfor blir det enklere å gjennomføre utstillinga et annet sted, forklarer Møller.

Av samme grunn blir Husmøtet, som tradisjonelt har vært arrangert i Løsetlåna på museet, i år flyttet til meninghetshuset eller til Rindal kirke.


Håper på bilcross

For første gang på mange år har det vært planlagt bilcross i Kulturvøkku. Dette var tidligere et av de største arrangementene i Kulturvøkku med deltakere og publikum på tilsammen 500-600 mennesker.

Bilcrossbanen i Rindal er nå godkjent for konkurranse igjen, så det har vært håp om å få gjennomført bilcross igjen nå i år. Men det er fortsatt usikkert. Hvis bilcrossen blir gjennomført så vil det bli begrensninger knytta til publikum.


Mulighet for ekstra kino

Kinoaktiviteten er planlagt startet opp igjen i juni, og det kan bli mulighet for litt ekstra kinoforestillinger i Kulturvøkku. Her avhenger det meste av når det blir tilgang på nye filmer igjen.


Vil gjerne ha med flere arrangører

Fullstendig program for årets Kulturvøkku er ikke klart enda, og det betyr at det fortsatt er mulig for bedrifter, lag og organisasjoner å melde seg på med gode ideer, tanker og innspill. Morten Møller og Tom Godtland oppfordrer alle til å tenke nytt. Kanskje får vi noe helt nye arrangementer i år.

De oppfordrer spesielt lokale bedrifter til  vurdere om de kan ha et Åpen dag-arrangementet i sin bedrift, noe som har vært gjort i Kulturvøkku før, for mange år siden. Dette kan absolutt være interessante for folk å få komme inn i bedrifter for å se hvordan ting fungerer, kanskje særlig i produksjonsbedrifter.

– Som kulturleder så vil jeg si at jeg synes det er bra at det begynne å skje ting igjen. Det er godt at det blir litt aktivitet rundt omkring, noe å være med på, både for publikum og for aktører, sier Morten Møller.

– Derfor har vi oppfordret til at de som kan arrangere noe, innenfor regelverket for smittevern, gjerne må melde seg og bli med i Kulturvøkku-programmet. Det er bare å ta kontakt, helst så fort som mulig.
 

Kulturvøkku 2020 starter fredag 26. juni og avsluttes søndag 5. juli. Programmet blir lagt fram i begynnelsen av juni.


Bildet: Morten Møller og Tom Godtland er glade for at Kulturvøkku kan gjennomføres med svært få avlysninger.