Kvit skogstorkenebb

Skogstorkenebb har normalt rødfiolette blomster, men nordover i Norge er blomstene ofte hvite, uten at det er snakk om albinoer. Også i Trollheimen fins denne ekte hvite "fjell"typen - som her i Bjørnalia (Rindal kommune M&R) ca. 300 m o.h. 15. juni 2003. (Foto: Arild Krovoll)