Andreas Morisbak Småtrolluka 2012 2

Kyndig veileder under Småtrolluka

Andreas Morisbak har bakgrunn som spiller for Lyn fra 1960-71 og 32 år med utviklingsarbeid i Norsk Fotballforbund. Pensjonisttilværelsen krydrer han blant annet til å være mentor for instruktørene under Småtrolluka. Morisbak skryter av det gode miljøet rundt Småtrolluka; - Det er artig å se den fine aktiviteten; barn som trives, instruktører som gjør sitt beste og foreldre i campingstoler ved baner, det er et godt miljø!

For fjerde år på rad er Andreas Morisbak tilbake som mentor for Småtrollukas instruktører. Han ble hentet inn av Eli Landsem til 25-årsjubileet hvor han holdt trenerkurs, og etter dette har han kommet tilbake år etter år. Og det er nettopp det å ha kyndig veiledning til instruktører Morisbak vektlegger; han er opptatt av å klargjøre retningslinjer og har fokus på blant annet stor aktivitet, at aktiviteten skal foregå i mindre grupper og at det skal være mye spill.

- Jeg er godt fornøyd med det som skjer her, sier Morisbak, som under øktene går rundt og observerer de forskjellige instruktørene i gang, og de har evalueringer i etterkant av hver økt. Det er ikke bare hos barna han ser utvikling, men også hos instruktørene.

- Småtrolluka er et eksempel på hva fotball er i Norge. Det blir skrevet mest om toppfotball i media, men fotballaktivitet med unger og foreldre er en kolossalt positiv sak! sier han. - Fotballen er unik; det er en lagsport hvor en lærer både oppdragelse og å ta hensyn til andre.

Han har videre en bakgrunn med hovedfag i idrett og har skrevet flere fotballfaglige bøker. - Livet mitt har vært fotball! sier Morisbak som også fyller pensjonisttilværelsen med et engasjement i UEFA i en komite som koordinerer utdanning i medlemslandene til UEFA, samt kursoppdrag fra NFF.

Rindal er videre ikke helt ukjent for Morisbak som i en periode bodde i Børsa. Han spilte som 17-åring for Orkanger, og var da på turnering på Trollbanen, som ble hans første møte med Rindal og Troll. Han har dessuten hatt daglig leder i Småtrolluka, Harald Solvik, som elev på idrettshøyskolen i sin tid.

Opplevelsen av Småtrolluka er for Morisbak bare positiv; - Aktiviteten, utviklingen, at ungene er med og står på, det er en trivelig atmosfære. Jeg har ikke sett noen her som er sure!