vikingsverd2 foto rotary

Pressemelding:

Laget tro kopi av vikingsverd fra Surnadal

I 1994 da kirkegarden ved Mo Kirke i Surnadal skulle utvides ble det funnet en vikinggrav datert tilbake til 900-tallet. I grava lå en mann i et skip. Mannen hadde fått med seg et fint sverd, to spyd, en bunt piler, to kniver, tang, sigd, bryne, flint til ildlaging, en perle av rav – to av glass og en av skifer. Våpnene forteller at mannen var velstående, sigden og tanga at han var bonde.

Bildet over: Surnadal Rotaryklubb med gjester. F.v. Håkon Bruset, Else Brandhaug Andresen, Distriktsguvernør Ole Jørgen Kjellmark, Geir Forbregd, Trygve Roaldset, Astrid Roaldset og Edvard Bruset.

Dette skriver Surnadal Rotaryklubb i en pressemelding torsdag.

Surnadal Rotaryklubb engasjerte seg i historien og funnet. I 1997 satte de opp informasjonstavler ved kirka. I 2002 hellela de båtgrava i form av et skip og i 2010 ble det besluttet å få laget en kopi av sverdet funnet i grava. Dette for å synliggjøre vikinghistorien i Surnadal. I 2011 ble det opprettet kontakt med Nidarosdomens Restaureringsarbeider i Trondheim. Smedene begynte med å granske sverdet som ligger trygt bevart på vitenskapsmuseet i Trondheim. På bakgrunn av det ble det tegnet skisser av sverdet. I 2017 besluttet Rotaryklubben å gå videre med prosjektet. Sentrale prosjektledere i Surnadal Rotaryklubb har vært Jørn Tage Angvik og Kjetil Halle.

Smedene hos Nidarosdomens Restaureringsarbeider fikk oppdraget med lage en så tro kopi av sverdet som det lot seg gjøre. I arbeidet besøkte smedene igjen vitenskapsmuseet for å ta fram så mange detaljer som mulig fra originalen. Materialer, ornamentering og utsmykking er lik det opprinnelige med unntak av gull som av kostnadshensyn er byttet ut med kobber. Stålet, treet i skjeftet, sølv og bronse er brukt som originalt.

Vikingsverd1 foto Rotary.jpg
Prosjektleder Odd Holmberget hos Nidarosdomens Restaureringsarbeider, President Geir Forbregd i Surnadal Rotaryklubb og Distriktsguvernør Ole Jørgen Kjellmark for Rotarydiskrikt Møre, Trøndelag og Nord-Norge.

– Dette har vært et interessant og spennende oppdrag. Det er laget få vikingsverd så nær opp til originalen som dette i Norge. Så vi har brukt prosjektet som læring, sier smed og prosjektleder for sverdet Odd Holmberget ved Nidarosdomens Restaureringsarbeider.

Den 2. juni 2020 kunne Surnadal Rotaryklubb hente sverdet i Trondheim. Sverdet har en samlet kostnad på 125.000 kroner inkludert oppdrag med å skrive en historie om sverdets opprinnelse i 900-tallets vikingsamfunn i Surnadal. For å få sverdet finansiert er det i tillegg til Rotary åtte investorer med. Surnadal Sparebank, Sparebank 1 SMN, Gjensidige Surnadal, Olav Thon-gruppa, LL Holding, Talgø Invest, Svorka og Surnadal Heimbygdlag. Alle ni eier hver sin andel i sverdet. Dette sikrer lokalt eierskap og at det ikke forsvinner ut av dalføret om en av eierne skulle gjøre det.

– Surnadal Rotaryklubb er stolt av å ha fått ferdig sverdet, og det skal stilles ut offentlig, sier president Geir Forbregd i Surnadal Rotaryklubb.

Sverdet skal stilles ut i et monter sentralt på Thon Hotell Surnadal. Surnadal kommune har påtatt seg å stå for monteren. Sverdet med en plakett som forteller dets historie skal være lett synlig. Planen er å ha en offisiell avduking av sverdet i månedsskiftet september-oktober. Videre vil skoleklasser som har kommet til vikingtida i historie hvert år bli invitert til hotellet for å få historien om sverdet, og elevene skal også få ta og føle på det.

– Vi håper sverdet og dets historie er noe alle virkelig kommer til å sette pris på, sier Forbregd.

Surnadal Rotaryklubb ønsker å bygge videre på prosjektet. En høvding etter datidas størrelse kledd i drakt lik den som er funnet i grava til å stille ved siden av monteren med sverdet kan være neste steg. Videre ser rotaryklubben for seg det kan lages en animasjonsfilm basert på historien rundt sverdet og Surnadal på 900-tallet.

– I Gisle Surssons saga som dels utspiller seg i Surnadal på 900-tallet fortelles det spennende historier om fattig og rik i datidas surnadalsamfunn, sier Forbregd.