Landbruksrapport 2007

Landbrukskontoret i Rindal kommune har oppsummert året 2007, med kommentarer til utviklingen - klikk her. Det rapporteres om blant annet økt nyplanting i skogen, mange kulturlandskapstiltak (m/SMIL-tilskudd). Samtidig kan mer gjøres på skogkultur-fronten.