lappmarihand

Dactylorhiza lapponica er en av de sjeldnere medlemmene av orkidéfamilien. Lappmarihånd blir gjerne fra 15 til 30 cm høy og vokser på våt, kalkrik jord. Den på bildet sto litt utenfor Trollheimen, nærmere bestemt i Løfallseterdalen (Rindal kommune, M&R) - på vei opp mot Litljo-skaret - 510 m o.h. 29. juni 2003. (Foto: Arild Krovoll)