Lederskifte i IK Rindals-Troll

Under årsmøtet i Idrettsklubben Rindals-Troll 24. november ble Magne Bjørnstad (bildet) valgt til ny leder etter Håkon Fredriksen - Håkon har jo gjort bygutt av seg i år. (Foto: Harald Solvik)


Avgått idrettslagsleder Håkon Fredriksen (t.h.) sammen med
Yngve Bakken, som gikk av som leder i fotballgruppa og fikk
blomster for sin store innsats der.

Fra venstre: Laila Eidnes - hun ble valgt til økonomileder etter Roar Morten Eriksen,
Vigdis Trønsdal - gjenvalgt som sekretær, fikk blomster for 5 år i styret,
Håkon Fredriksen - avtroppende leder, også han med blomster for innsatsen,
Morten Møller - styremedlem i klubben, og
Magne Bjørnstad - Rindals-Trolls nye leder.
(Nestleder Rune Løfald mangler på bildet.)