OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ledige lærarstillingar

Surnadal vidaregåande skole har ledig vikariat i inntil 50% stilling for lærar i barne- og ungdomsarbeidarfaget, og inntil 50% fast stilling for lærar i teknikk- og industriell produksjon.

Vikariat i inntil 50 % stilling i tida 01.08.14– 31.07.15 for lærar i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Inntil 50 % fast stilling for lærar i teknikk og industriell produksjon frå 01.08.14.

Søknadsfrist: 27.06.2014

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. Den finn du her.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet. Jf Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Den som blir tilsett må levere politiattest jf. Opplæringslova § 10-9

Kontaktpersonar:
Kristin Holten, avdelingsleiar: 71 65 52 70 / 482 72 431
Lars Mikkelsen, avdelingsleiar: 71 65 52 70 / 950 58 991