Legevintergrønn

Pyrola rotundifolia i vintergrønnfamilien er 15-30 cm høy og har gjerne 6-15 blomster. Denne legevintergrønnen sto sammen med en god del andre i ei lita rasrenne sør i Resfjellet (Meldal kommune, S-T) 770 m o.h. 23. juni 2003. (Foto: Gunnar Bureid)