Lemen

Det går gjerne en tid mellom hvert lemenår, men i 2001 inntraff det igjen, i hvert fall her i Midt-Norge. Den illsinte krabaten på bildet syns nok fotografen kom litt tett innpå med digitalkameraet sitt. Og tennene levner liten tvil om at Lemmus lemmus tilhører gnagerne. Gaddfjellet i Rindal, 31. august 2001. (Foto: Johan Helgetun)