Litt kirkestatistikk

Avisa Sør-Trøndelag refererte i går fra en undersøkelse av kirkebesøket i 2006. Der framgikk det at Ola Nordmann gikk i kirke 1,3 ganger i året. Tallet for Rindal var atskillig høyere, bortimot 2. På julaften i fjor gikk 186 personer i kirken i Rindal. Det var relativt få sammenlignet med flere av de andre kommunene i avisas leserkrets, der særlig Agdenes utmerket seg.