Litt kraftverkshistorie

Litt kraftverkshistorie
(24.5.) Edgar Kattem fikk blod på tann etter at Rindalsnytt fortalte om den lokale kraftverkshistoria som Styrkår Brørs holder på å skrive. Fra hytta si i Fosslåtta ved Langvatnet i Romundstadbygda pleier Edgar ofte å legge kveldsturen til steder hvor en ennå kan se rester etter anlegg som i gamle dager tjente til å lede vann ned til Ljøsåa (Storli) kraftverk. Det var bygd dam både ved Bjønnavatnet og Svarttjønna for å regulere vassmengden til dette kraftverket. Edgar forteller ellers:
Vannet på bildet over ser ut som ei vanlig myrtjønn, men jordvollen i venstre kant av tjønna er en gammel torvdam. Sammen med kanalen i andre enden av "tjønna" gjør den at vannet i bekken renner ned i Bjønnavatnet i stedet for å renne direkte ned i Åsbekken. Kommentarer til resten av bildene:
"Kanal.jpg" En ganske djup kanal er gravd for å få vannet ned til Bjønnavatnet.
"Bjønnavassdammen.jpg" Bjønnavatnet var demt opp med godt og vel halvannen meter. Ennå ligger toppstokken av dammen og andre rester på plass.
"Svarttjønndammen.jpg" Ved Svarttjønna ligger ennå en del av "flakene" som var brukt til å sleppe vatn med på plass. Og toppstokken stritter av gammel, rusten spiker.
(Bildene er tatt om kvelden 17. mai.)