Litt mer om uvettig skuterkjøring

En del grunneiere i Løfaldgrenda skriver:


 
Viser til to tidligere innlegg om temaet.
Først vil vi bare si til ”uvettig scooterkjørere”; Din/deres  opplevelse av hva som er fornuftig og rolig fart, trenger ikke nødvendigvis stemme overens med hva andre synes. Frykt er en merkelig ting, og inntrykk forsterkes gjerne til det verre. Og det er denne frykten du/dere som scooterkjørere blir målt utifra, og må forholde deg/dere til.
En annen ting du/dere må forholde deg til, du som oss andre, er hva som faktisk er lov eller ikke. Og skulle det skje en ulykke, er all skyld på deg som kjører snøscooteren.  Scooterkjøring på vei er ikke lovlig, og heller ikke i utmark(uten løyve/nyttekjøring). Da blir det også vanskelig å forsvare deres kjøring. Uansett argument! Og i og med at det ikke er lovlig har dere heller ingen forsikring som dekker skade/ulykke.
Vi  ønsker at Løfallgrenda, og resten av Rindal skal være en trivelig plass å  bo, hvor man ikke er styrt av frykt eller konflikter. Da betinger det at alle viser hensyn. Og når snøscooterkjøring i utgangspunktet er ulovlig, bør kanskje de som gjør det vise ekstra hensyn.
'Uvettig scooterkjører' skriver at han selv er bosatt i Løfallgrenda. Vi
ønsker at han som alle andre skal føle seg hjemme og velkommen  her. Vær
også trygg på at verken du eller andre i skutermiljøet betraktes som en
gjeng med tullinger, slik du mente det første innlegget skulle forstås. De
vi kjenner i skutermiljøet er vanlige, greie ungdommer. Men vi har opplevd
flere eksempler på skuterkjøring i grenda som vi synes er uakseptabel. Det
håper vi dere som driver denne skuterkjøringa også kan ta på alvor og
prøve om dere kan gjøre noe med. Fra vår side er innspillet fullt ut
saksrettet og konstruktivt ment.'
Tror heller ikke det er veien å gå med å kjøre ”uvettig”, skremme, provosere o.l hvis en ønsker seg lovlige løyper for scooter. Da har man plassert seg selv i en dårlig forhandlingsposisjon, både overfor grunneiere, kommunen og andre myndigheter.
Vil påpeke at for å kjøre på annens manns innmark/eiendom må det foreligge tillatelse fra grunneier til det. Hvor mange grunneiere langs veien mellom Solvang og Teigen har dere spurt?
Tilslutt vil vi be om at vår redsel og frykt for skade på våre (både barn, eldre og dyr) blir respektert.
 
 
Marit Ingeborg Bakk og Jon Solem, Utigard Trønsdal
Sigmund Moen og Guri Krovoll, Austistua Trønsdal
Gro Løfaldli og Odd Inge Syrstad, Løfaldlia
Marit Haltli og Morten Kirkholt, Heimestua
Nils Ingmund og Jorun Løfald, Nordgård
Gro G. og Trond Løfaldli, Sollia
Lovise Trønsdal og Jan Ingvar Gjerstad, Østerholt
Marit og Olav M. Løfald, Trønset