Løypekart og -profil

Det er lagd et kart og en løypeprofil for den nye skiløypa mellom Grønlifeltet og Skogsletta (ikke preparert helt dit ennå).Løypetraseen (gul) mellom Grønlivatnet og parkeringsplassen ved Furuhaugmarkveien slik den ble kjørt opp 22. desember.
Den lille avstikkeren vest for Litlvatnet er den delen av løypa mot Skogsletta som er kjørt med Skjeldalfres (700 m tur/retur).
------
En kommentar til vedlagte løypeprofil:
Løypa ser der mye brattere ut enn den egentlig er.
Starter du fra Grønlivatnet, kan du gjerne snu halvveis før de lange bakkene østover, ned mot Litjvatnet.