Lorns Mørkved_300x400

Lykkelig optimist

Lornts Mørkved mener at lek er veldig viktig, at leken er lykke. Han snakket mye om Humorfestivalen på Høylandet og badevekta, hva den egentlig burde vise.

Lornts begynner med at kreatviteten og ordet lek er veldig viktig for å få lykke. Han sier det er forska på kalver og selvføgelig var det de kalvene som fikk leke som vokste raskest.

Han mener at levedyktigheten til en bygd er avhengig av: arbeidsplasser, trivsel og bolyst og der kom han også inn på badevekta. Han mener at badevekta er et problem, når du går på den om morgenen og ser hvor tung du er så bryr du deg egentlig ikke så stort om tallet, men fortsetter å spise. Derfor ønsket han forslag til hvordan en badevekt kunne vært.

Han var også inne på at avstand er ingen hindring, avstandens forbannelse og velsignelse. Kan avstandens forbannelse oppheves? Det er forsøkt å oppheve avstandens forbannelse ved å bygge nettverk, velger riktige budbringere, ta i bruk verktøy som reduserer avstand og utnytte avstanden i kundepleien. Han mener også at den beste plassen å drive forretning på er på hjemmebane og at vi må utnytte avstandsvelsignelsen.

Humorfestivalen på Høylandet
En beskrivelse han hadde om Høylandet var: verdens verste geografiske blindtarm, når du har kommet dit, vet du ikke at du er der.
Humorfestival er et fellesløft og det er veldig bra, for når du har et fellesløft faller du aldri ned igen. Det som er viktig da er dugnad, for dugnad er et fellesløft. Da må man tilrettelegge, planlegge, ha et system og drive forankring og eierskap.

Så var han tilbake til badevekta igjen og et forslag han hadde var at den ikke viser hvor tung du er, men at den viser hvor lang du burde vært.

Lorns Mørkved