Målsetting for skiløypekjøring for vinteren 2009 - 2010

Turstigruppa vil også denne sesongen forsøke å koordinere løypeoppkjøring, samt å foreta tildeling av støtte for løypeoppkjøring i Rindal. Vi bygger videre på de erfaringer vi har fra tidligere, men vi vil stadig prøve å utvikle og å forbedre tilbudet.

Det som gjør mulig å holde dette gående er økonomisk støtte fra det offentlige og fra private. Uten den støtte og velvilje har vi ikke kommet langt med løypenettet. Vil også få takke alle grunneiere for positiv holdning til vårt arbeid. Uten deres samtykke blir det ikke noe skiløypenett.
 
Vi satser stort sett på de samme traséene som sist vinter. For Tørsetmarka blir det litt endringer. Når løypa kommer ca 1km forbi Tørsåsløa dreier den mot øst og kommer mot Bjørnåssetra.
 
For løypene i Furuhaugmarka og Helgetunmarka vil vi komme i gang med skilting av løypenettet. For de andre løypene blir det mest sannsynlig med provisorisk skilting.
 
Vårt mål og drivkraft er å legge forholdene så godt som mulig til rette slik at flest mulig skal få gode oppleveleser med det flotte terrenget og den flotte naturen vi har å by på i Rindal.
 
Allerede nå er vi ubeskjedne nok til å minne om giroene vi vil sende ut til alle Rindalinger/hytterindalinger og ellers alle som vil støtte oss. Giroene kommer ut midtvinters, og de danner grunnlag for kvaliteten på vårt løypenett.
 
Rindal 15.12.09.
For Turstigruppa
bms