Mandag
Mandag Delvis skyet
15°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
Lettskyet
Svak vind
Surnadal Røde kors 2

Mange aktiviteter i Røde Kors

Surnadal Røde Kors er en aktiv organisasjon, og nå setter de i gang enda flere tiltak med tanke på flyktningene som kommer til bygda. Linda Kvande, Janne Husby, Martha Torvik og Reidar Brøske ønsker alle hjertelig velkommen til å gjøre en viktig frivillig samfunnsinnsats.

Organisasjonen

Surnadal Røde Kors er en lokalforening av Røde Kors. Foreningen er organisert under Sør-Trøndelag Røde Kors, som igjen ligger under Norges Røde Kors.

Hovedforeningen i Surnadal Røde Kors har et eget styre, der Reidar Brøske er leder. Foreningen har også to undergrupper, Surnadal Røde Kors Hjelpekorps og Surnadal Røde Kors Omsorg. Undergruppene har egne styrer, og lederne er også med i hovedforeningens styre.

Reidar Brøske forteller at Surnadal Røde Kors har 184 betalende medlemmer. Av disse er ca 50 såkalt frivillige.

- Jeg kaller det heller aktive medlemmer, sier Brøske.


Stor jobb å skaffe nok midler

Surnadal Røde Kors har en omsetning på ca 500.000 kroner i år. De har en sunn økonomi, noe som betyr at de har full kontroll på økonomien i forhold til budsjettet. Men Brøske legger ikke skjul på at det er et enormt arbeid for å skaffe nok midler til å drive slik de ønsker.

Hovedforeningen og underavdelingene i Surnadal Røde Kors har felles økonomi, selv om regnskap og budsjett deles opp. Avdelingene har også et meget godt samarbeid seg imellom. Her er det mye teamarbeid.

Nå har de planer om å bygge på Røde Kors-huset og gjøre det handicapvennlig. Det er en god del lover og forskrifter som må tilfredsstilles for å få dette til, men håpet er å komme igang med byggingen neste vår.

Surnadal Røde kors1.jpg
Linda Kvande, Janne Husby, Martha Torvik og Reidar Brøske ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen i Røde Kors.


Kommunen er en god støttespiller

Surnadal kommune er en meget god støttespiller for Røde Kors.

- Vi har et utstrakt samarbeid, og vi har en beredskapsavtale med kommunen. Gjennom den avtalen får vi økonomisk kompensasjon, og vi er medlem i beredskapsrådet i Surnadal kommune, forteller Brøske. Han er også medlem i beredskaps- og sikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag Røde Kors medlem i distriktsrådet for omsorg.

Surnadal Røde Kors har også et depot, som de har skaffet gjennom Surnadal Eiendom. Her lagres kjøretøy og utstyr.


Aktiviteter i omsorgsavdelingen

Martha Torvik er leder i Surnadal Røde Kors Omsorg, men hun presiserer at hun deler ansvaret med Elin Bøklepp Kvande.

Omsorgsavdelingen arrangerer en rekke aktiviteter. Den andre tirsdagen i hver måned er det ettermiddagskaffe fra kl 14. Det er mest eldre som kommer, men det er selvsagt åpent for alle. 

Om våren bruker omsorgsavdelingen å arrangere loppemarked. Men i år kom det inn for lite lopper, så loppemarkedet er utsatt til høsten. Loppene som allerede er samlet inn lagres i Røde Kors-huset, og det vil bli arrangert nye innsamling.

Omsorgsavdelingen står også bak besøkstjenesten. Martha Torvik forteller at besøkstjenesten ikke bare er et tilbud til eldre folk, men også andre som har behov, ikke minst flyktningene som kommer til bygda. Til nå har alle som har meldt behov for en besøksvenn fått det, men det kommer stadig flere flyktningfamilier, så det trengs flere frivillige i besøkstjenesten. Så den som har spørsmål eller kunne tenke seg å gjøre en innsats her, enten som besøksvenn for eldre, flyktninger eller andre, må gjerne ta kontakt med Martha Torvik.

Surnadal Røde Kors er også engasjert ved asylmottaket i Halsa, siden de ikke har egen avdeling av Røde Kors der.


Nytt tiltak for flyktninger

Et nytt tiltak for flyktninger gjennom omsorgsavdelingen er "samfunnsnyttig lønningspils". Her vil Røde Kors utfordre bedriftene i kommunen til å arrangere en aktivitet der egne ansatte og flyktninger møtes. Les mer om det her.

Reidar Brøske forteller at Norges Røde Kors sentralt er behjelpelig med å oppspore folk som er etterlyst i verden, også i krigshjerjede land. Slik kan Røde Kors hjelpe flyktninger som ikke får kontakt med sin familie i hjemlandet. Norges Røde Kors har to personer som jobber med dette.


Busstur og TV-aksjon

25. august arrangerer Røde Kors busstur for pensjonister. I år går turen til Sunndal og Øksendal, og tema er "Laksehistorien i Sunndal". Reidar Brøske forteller at det bruker å være rundt 100 deltakere på disse turene.

I forbindelse med TV-aksjonen i oktober, som i år går til Røde Kors, skal Surnadal Røde Kors arrangere flerkulturell bygdakveld. Det blir fredag kveld før aksjonen. På lørdagen blir det basar.


Aktiviteter i hjelpekorpset

Linda Kvande er fungerende leder i Surnadal Røde Kors Hjelpekorps, og Janne Husby er administrativ leder i hjelpekorpset. Hjelpekorpset i Surnadal har 20 - 25 aktive medlemmer.

Hovedaktiviteten for hjelpekorpset er å bistå i søk og redning. De får oppdrag via AMK-sentralen, og kan bli utkalt på leteaksjoner fra politiet. Surnadal Røde Kors Hjelpekorps har påskeberedskap, som de fleste kjenner til. De arrangerer også korpskvelder med ulike tema.

Hjelpekorpset har i tillegg mange sanitetsvakter på ulike arrangementer. De var med på Laksefesivalen, og skal delta på Norges Bygdeungdomslag sitt landsstevne i slutten av juli. Landsstevnet varer i nesten en hel uke, og Røde Kors stiller med to vakter døgnet rundt. Da må nok de fleste stille opp og hjelpe til.

For å spe på økonomien tar Røde Kors på seg transportoppdrag og andre jobber. Blant annet har de hatt noen slike oppdrag for Statnett på Strengen.


Mange investeringer

Surnadal Røde Kors har investert mye de siste åra. De har en mannskapsbil med redningshenger som er utrustet med nødvendig utstyr, og to nye snøscootere med GPS. De har også tilgang på to ATV'er. Reidar Brøske forteller at de håper på å skaffe midler til egen ATV.

I redningsbilen har de hjertestarter, og det er planer om å kjøpe inn en hjertestarter til Røde Kors-huset også. De fleste i Hjelpekorpset er utrustet med personlige redningssekker for søk, redning og skredsøkeutstyr.

slik at de kan oppholde seg utendørs i 24 timer. 

DSC_7431-Edit_690x461.jpg

Støtt flaskeinnsamlingen!

Surnadal Røde Kors Hjelpekorps har 8 beholdere for flaskeinnsamling spredt rundt om i bygda. Ved å legge tomflaskene der støtter du hjelpekorpsets arbeid.

- Flaskeinnsamlinga er en god inntektskilde for oss, sier Linda Kvande.


Ønsker flere medlemmer

Alt arbeid man legger ned i Røde Kors skal være frivillig og ubetalt. Surnadal Røde Kors sine aktive/frivillige bruker totalt ca 7300 timer på Røde Kors-arbeid, og ingen får betalt noe for dette med penger, men det å hindre og lindre nød føles som en god belønning.

Som medlem i Røde Kors er det ikke et krav at du skal legge ned hundrevis av timer i året i frivillig arbeid. Det er riktignok enkelte medlemmer som bruker svært mye tid på dette, men du er velkommen som medlem i Røde Kors selv om du bare vil bidra litt. Alle aktive medlemmer får gratis kurs, materiell og opplæring. 

For å kunne bruke Røde Kors-unifom kreves godkjent grunnopplæring og hjelpekorpsprøve, som fornyes hvert tredje år. Kurs og kompetanseheving for alle frivillige/aktive er finansiert av Røde Kors, det er ikke noe som blir belastet den enkelte.    

- Som aktiv medlem i Røde Kors for man mye nyttig erfaring og opplæring. Man kan knytte kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Det god kvalitet på opplæringa og det er mange nyttige erfaringer å ha med seg videre, sier Martha Torvik. - Og det er trivelige folk som er med, det er mye latter.

Foreningen ønsker seg flere medlemmer, både innenfor hjelpekorpset og innen omsorg. Hvis du har lyst til å bidra, mye eller lite, så kan Surnadal Røde Kors kontaktes via sine facebooksider; Surnadal Røde Kors, Surnadal Røde Kors Hjelpekorps og Surnadal Røde Kors Omsorg, eller via www.rodekors.no/surnadal. Eller du kan kontakte noen i styret.

DSC_7413_690x518.jpg
Styret i Surnadal Røde Kors. Foran fra venstre: Anne Saltrø Polden, Reidar Brøske og Marianne Bergem.
Bak fra venstre: Elin Bøklepp Kvande, Marit Salater Rotmo, Christian Troelsen, Lars Polden og Martha Torvik.


Etter at bildet ble tatt har det skjedd noen endringer. Marianne Bergem har gått ut, Lars Polden har permisjon, og Linda Kvande har kommet inn i styret.