tp_leserinnlegg

Maria himmelfartsdag i dag: 15. august

Trollheimsporten opplyser idag at det er "Marimesse" på kalenderen.
Det er for så vidt flere Marimesser i årets løp,
men 15. august er den store Maria-dagen: Maria Himmelfart.
Da er det veldig med folk og stimmel og ankomst av pilgrimsgrupper
rundt de store Maria-kirkene i den kristne verden:
Notre Dame de Paris, Notre Dame de Chartres, Notre Dame de Rouen, Santa Maria Maggiore i Roma etc.
Også ved Vår frue kirke i Trondheim var det store festligheter før Reformasjonen.
Det må de gjerne ta opp igjen, for Maria er verdt å æres - 
for hun sa ja til å la Gud gå gjennom seg og inn i verden.

I Chezny Kromlov (tror jeg byen heter) sør i Tsjekkia,
så jeg i 1994 en altertavle som fremstiller Maria Himmelfart.
Maria sees forfra - men ligger bakoverbøyd og svever oppover i bildet.
Over henne ligger Faderen og Sønnen svevende på hver sin sky
og holder en krone mellom seg. Vi kan se at Maria i sin ascencion (oppstigelse)
ville komme til å stige oppover slik at hodet ville bli plassert inn i kronen.
Dagen heter også Marias kroningsdag i Himmelen.
I Il Duomo i Siena ser vi i Mariakapellet
den kronede Maria med den kronede Jesus på armen. 
Nidaros domkor holdt konsert der i 2002, 
mens jeg enda hadde den glede å synge i det koret.

Det er en enkel symbolikk i disse Maria-bildene:
Det er mennesket som i sin kultiveringsprosess som menneske,
ascenderer = stiger opp mot det bildet av oss som Gud har sett for seg
som vår bestemmelse - etter hans plan. Derfor er denne dagen så voldsomt stor
i den del av den kristne verden som ikke har tapt idéen bak den. 

Glærum, 15.august 2020 - Maria Himmelfartsdag.
Dordi Skuggevik