Inga-Lise-biblioteket (690x443)

Med fjærpenn og pergament

Onsdag var NRK på besøk hos Inga Dalsegg på Dalalåven Atelier i Rindal. Kunstneren samarbeider nemlig for tiden med professorer ved NTNU om karakterisering av en del av en liturgisk tekst fra middelalderen, og dette kan du se mer om på NRK fredag kveld.

- Vi samarbeider for tiden på et prosjekt, og dette dokumentet er årsaken til at jeg en stund nå har jobbet med blant annet fjærpenn og pergament, sier Inga.

Prosjektet har som formål å karakterisere et fragment fra et gammelt dokument. Veldig lite er kjent om dokumentet, som er en halv side fra en bok. Det vites ikke hvilken bok det er, kun at det er en religiøs tekst (liturgi), og de ansvarlige ved Gunnerusbiblioteket tror fragmentet er fra en gang mellom 1200-1400.

Bildet over: Inga Dalsegg og professor Lise L. Randeberg på Gunnerusbiblioteket i Trondheim, på bordet ses dokumentet som er fra perioden år 1200-1400.

Professor Lise L. Randeberg fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU forklarer hva som er gjort så langt:

- Dokumentet er scannet med et såkalt hyperspektralt kamera, som ser mer enn hundre farger på en gang, for å finne ut mer om hvordan det er laget. Ut fra disse dataene finner vi det spektrale fingeravtrykket til de ulike fargene som er brukt. Når vi kjenner dette fingeravtrykket kan det sammenlignes med fingeravtrykket til kjente pigmenter. På den måten kan vi kartlegge hva de ulike bokstavene i teksten består av. Dette gjør at vi kommer litt nærmere en datering og en forståelse av hvor dokumentet kommer fra, siden ulike pigmenter ble brukt til ulike tider og på ulike steder. Vi tror dette dokumentet er laget av en ekspert siden det er brukt mange ulike pigmenter, ulike blandinger og avansert mønster og teknikker.

- Siden vi vet lite om hvordan dette dokumentet ble laget har vi bestemt oss for å få en kunstner til å hjelpe oss å lage en reproduksjon. Blant annet er metodene de brukte for å blande ut malingen usikre, verktøyene er usikre og teknikkene er usikre. Siden vi er usikre på teknikkene som ble brukt, kan et scan av en kopi hjelpe oss til å forstå mer om vi har gjettet riktig med tanke på prosess og materialer, og dermed gi oss større forståelse og bringe oss nærmere i å finne ut mer om dokumentet og dermed kanskje også finne ut hvor det kommer fra og når det ble laget. Et sted i verden finnes kanskje fortsatt resten av boka fragmentet kommer fra?

Innslaget ble sendt på på Distriktsnyhetene for Møre og Romsdal fredag kveld (06.55 ut i sendinga). Det kommer også et lengre innslag på Norge Rundt, men det er foreløpig usikkert når dette blir sendt, forteller Inga.

Inga-Lise-Emilio (690x441).jpg

Inga Dalsegg med professor Lise L. Randeberg og Emilio Catelli fra Institutt for kjemi ved NTNU. 

Alle foto: Inga Dalsegg.