Lørdag
Lørdag Skyet
-1°
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Lettskyet
Lettskyet
Flau vind
Magnus Bøklep -mai2020

Med full fart inn i framtiden

Ved Bøfjorden Sag er det på tross av covid-19 og full stopp i samfunnet mange steder, full produksjon, fulle ordreblokker og stor positivitet. Grunder og daglig leder Magnus Bøklep, er likevel spent på hvordan markedet vil se ut om et års tid, men med et stort satsingsprosjekt som vil gi et løft for bedriften, har han tro på en lys framtid.

Bildet over: -Utviklingsarbeid bør være en kontinuerlig prosess ved enhver bedrift, avsettes det ikke ressurser til å tenke nytt og tenke fremover kommer en fort bakpå, sier Magnus Bøklep ved Bøfjorden Sag.

Under arbeidstittelen «Bøfjorden Sag 2022», har det nå i lang tid vært arbeidet for en tyngre satsning og investering for å utvikle bedriften. Målet er større verdiskaping, samtidig som man ønsker å sikre eksisterende arbeidsplasser, og i tillegg skape nye.

I 2019 kjøpte bedriften opp Tømmervåg Tre AS, som nå eies 100 % av Bøfjorden Sag. Tømmervåg Tre har spesialisert seg på produksjon av bygg i heltre, og produserer ferdige byggesett med moderne maskiner som bearbeider store tre-dimensjoner nøyaktig og effektivt med millimeterpresisjon. Det har vært et tett samarbeid mellom disse firmaene i flere år, og sammen har de levert både garasjer, naust og hytter.

Nå har Tømmervåg Tre blitt en datterbedrift av Bøfjorden Sag, og målet er at Bøfjorden Sag skal gå fra å være en ren råvareleverandør til bli leverandør av bygg. I tiden fremover vil det også i tillegg til markedet som Tømmervåg Tre allerede leverer til, bli utviklet et konsept til landbruksbygg, som igjen vil bli satsingsområdet framover. Magnus Bøklep forteller at det bygges mange nye og relativt store fjøs for tiden, og at mange velger å bygge i tre. Bøklep forteller også at de har brukt store ressurser på utviklingsarbeid og salg det siste året, og det har resultert i full ordrebok for denne type leveranser i 2020. 5 store fjøs skal leveres og monteres i løpet av året, fra Romsdal til nord i Trøndelag, og første bygg er i produksjon og skal leveres i mai/juni.

Hele satsingsprosjektet kan vel sies å ha startet i 2018, da det ble investert i nytt flisfyringsanlegg som leverer varme til trelasttørker, produksjonslokaler, kontor, spiserom og garderober. Dette er energi som tidligere kom fra olje og elektrisitet. Anlegget ble bygget med utvidelsesmuligheter for planlagt framtidig vekst.

Nå utføres store fornyinger og utbedringer på eksisterende produksjonsanlegg. Noe blir nytt, og noe blir oppgradert. Bedriften har og sikret seg mere areal gjennom en avtale med Surnadal kommune på den østre delen av industriområdet på Settemsøra. Der er det i første omgang planlagt et lagerbygg som skal opp i løpet året.

Siste byggetrinn i prosjektet «Bøfjorden Sag 2022», er en ny produksjonslinje for elementer i massivt tre.

- Dette er fortsatt under planlegging, men håpet er at alt skal være klart til byggestart våren 2021, sier Magnus Bøklep. Han forteller videre at dette vil omfatte både betydelig bygningsmasse og produksjonsutstyr.

-Som ved eksisterende produksjon hos bedriften, er forretningsideen å nå fram til et marked som de store standardprodusentene ikke er tilpasset, og samtidig være fleksibel nok til klare å omstille seg uten at det kreves enorme volum, sier Bøklep. Han sier videre at satsningen gjør bedriften til en mer komplett produsent av moderne heltre-bygg, samtidig som utnyttelsen av tømmeret optimaliseres.

- Denne produksjonen har vært under planlegging i lengre tid, og nå begynner detaljene å falle på plass, sier han.

Magnus Bøklep Bøfjoden sag, mai.jpg

Aktører som Innovasjon Norge, Norsk Treteknisk Institutt, Sintef, NTNU og flere arkitektkontor, samt Innevo , hvor Bøfjorden Sag er medlemsbedrift, er viktige støttespillere for å danne grunnlag for riktige avgjørelser, og sikring av kvaliteten av gjennomføringen. Samtidig understreker også Magnus Bøklep viktigheten av at Bøfjorden Sag har flinke ansatte, og ønsker å rette en stor takk til både de og alle de andre gode støttespillerne som bedriften har.

- Alle kan ikke nevnes, sier Bøklep, - men alle er viktige brikker i bedriftens utviklingsarbeid.

Bøklep forteller at det pr i dag er 17 ansatte til sammen ved begge bedriftene. Hos Bøfjorden Sag er det 7-8 stykker i fast heltidsstilling og 4-5 stykker som jobber i sesong, som f.eks brøyting. Ved Tømmervåg Tre er det 4 ansatte på heltid. Der er det også i tillegg innleid 2 stykker på 50 %, en ingeniør, og en som jobber med salg/markedsføring.

Magnus Bøklep kan fortelle at Bøfjorden Sag har vokst jevnt og trutt siden etableringen i 1997, da han som grunder, var den eneste ansatte i firmaet, og leverte uhøvla skurlast til lokalmiljøet. Etter hvert har laftetømmer, tredekk til offshoreindustrien og andre spesialiteter dannet grunnlaget for driften ved sagbruket. Noe som forteller at Bøfjorden Sag er et sagbruk som driver saging og treforedling med et hovedprodukt som ikke finnes i vanlig trelasthandel.

Erfaringene som er høstet over 20 års drift ved sagbruket og utviklingen som skjer rundt bruk av tre som byggemateriale, gjør at eierne nå tør å satse videre og investere flere ti-talls millioner, forteller Magnus Bøklep. Og han presiserer videre at dette er for at Bøfjorden Sag skal være en betydelig verdiskaper tuftet på foredling av lokale råvarer også i fremtiden.