DSC_0878

Med hjertet i halsen

Gjennom den landsdekkende kampanjen "Med hjertet i halsen" vil NAF sette ekstra fokus på farlige veier. I Rindal er det mange eksempler på dårlige veier og trafikkpunkt som er farlige både for gående, syklende og bilister.

med_hjerte_i_halsen_mobil.png

Altfor mange steder i Norge er veistandarden dårlig, så dårlig at det går på tryggheten vår løs. Spesielt fylkesveiene lider under manglende vedlikehold. Dette er veier som knytter lokalsamfunn sammen, og brukes til og fra jobb, skole og aktiviteter hver eneste dag.

Slik introduserer NAF sin kampanje "Med hjertet i halsen". NAF er en av Norges største medlemsorganisasjoner, med nesten 500.000 medlemmer.


Mye trafikk til og fra sentrum

Gøril Bakken og Eli Landsem Solvik representerer NAF sin lokalavdeling på Indre Nordmøre, og nå vil de sette fokus på dårlige veier og farlig trafikkpunkt, blant annet i Rindal. De synes bakketoppen øst for Bolmvollen i Rindal er det aller farligste trafikkpunktet i bygda, tatt i betraktning hvor mye trafikk som går her hver eneste dag. Denne bakketoppen er på fylkesvei 6164, Bjergvegen, nesten midt mellom Bolme og Rindal sentrum.

Bjergvegen går opp til Rindal sentrum fra fv65, og det er mye tungtrafikk her, ikke minst opp til Industriområdet i Bjergen. I Bolme ligger bygdas største barnehage, og det er mye trafikk hver dag, av folk som skal til og fra barnehagen og til og fra jobb. 60-sona i Bjergen stopper av en eller annet grunn rett før bakketoppen. Her kommer altså en kort strekning med 80-sone, over en uoversiktlig bakketopp, og blant annet forbi en barnehage og en ishockeybane hvor mange barn og unge er i aktivitet i mørket om vinteren.

Etter at Sunna-brua og Kulturstien kom har det blitt veldig vanlig å ta en trimtur til fots eller på sykkel rundt om Rindal sentrum og Bolme. På denne runden er det nå bare en kort strekning akkurat her at det ikke er gangveg. Sunna-brua har vært et fint trafikktiltak, som har sørget for tryggere skolevei for mange, men det har også ført til økt trafikk av folk som tar en rundtur, og de passerer alle dette punktet på veien. Og her er det fortsatt like farlig som før!


Ber om tiltak for bedre sikkerhet

Gangveien stopper rett før 60-sona stopper, det er ikke gatelys, kvitstripa på vegen er slitt vekk, grunnen er ustabil og veidekket er helt elendig. På bakketoppen er det ikke plass å møtes for to biler og en gående i bredden, og det kan skape problemer siden det er veldig dårlig sikt over bakketoppen. Gøril Bakken, som nå er valgt inn i NAF sitt hovedstyre, har fått mange meldinger om at folk er redde for å gå eller sykle på denne strekningen. Motorsyklister føler seg også utrygge.

NAF Indre Nordmøre har spilt inn dette som ett av flere punkter til Rindal kommunes trafikksikkerhetsplan, men det har ikke skjedd noe. Nå ber de enda en gang om at det blir satt inn trafikksikkerhetstiltak her. De vil ha en sikker veg, både for gående, syklende og for bilister. Et veldig enkelt tiltak vil være å sette ned fartsgrensa til 60 km/t. Det er også et stort ønske om gatelys på strekningen. Veien burde også vært utbedret, bakketoppen kunne vært jevnet ut og gangveien forlenget.

2019-05-16 NAF-aksjon Med hjerte i halsen 014.JPG
Bussen må ut på andre sida av veien når den møter en fotgjenger på bakketoppen. (Foto: Eli Solvik)

2019-05-16 NAF-aksjon Med hjerte i halsen 019.JPG
En fotgjenger tar opp en stor del av veibanen. (Foto: Eli Solvik)

DSC_0867.jpg
Russen synes også at bakketoppen på Bjergvegen er farlig for syklende og gående. - Det er dårlig sikt, og skummelt å møte en bil når man sykler, sier de. F.v. Elise Stensønes, Mia Bakken, Guri Glåmen og Ida Halgunset.

2019-05-16 NAF-aksjon Med hjerte i halsen 006.JPG
Her viser de  hvor smal veien er. (Foto: Eli Solvik)

2019-05-16 NAF-aksjon Med hjerte i halsen 007.JPG
Veidekket er heller ikke noe å rope hurra for... (Foto: Eli Solvik)

2019-05-16 NAF-aksjon Med hjerte i halsen 035.JPG
Kjell Bråten kjenner til mange farlige trafikkpunkt i Rindal. (Foto: Eli Solvik)


Ønsker nedsatt fart og gatelys

Kjell Bråten kjører skolebuss i Rindal, og han har mange tanker om trafikksikkerhet. Han bor selv ved Bjergvegen, og observerer trafikken der hver dag. Dert er mange som kjører for fort, både her og andre plasser i bygda. Han mener at det har blitt betydelig flere gående og syklende etter av Elvepromenaden kom. Om vinteren er det mye aktivitet på ishockeybanen. Mange barn og unge drar ned dit fra sentrumsområdet på kveldstid, når det er mørkt. Veien er smal, og ofte er det også brøytekanter om vinteren. Siden det ikke er trafikklys er sikten svært dårlig på bakketoppen. Det har nok hendt at gående må hoppe ut av veien. 

Bråten mener at det først og fremst hadde vært enkelt å sette ned fartsgrensen på strekningen, man kommer tross alt fra en 60-sone når man svinger opp fra fv65. Ellers synes han at det hadde vært mye hjelp i å få gatelys fram til bakketoppen. Man kan ønske seg gangvei, men det er nok ikke realistisk på mange år enda, tror han.


Dårlig veivedlikehold i hele bygda

Men dette er langt fra det eneste farlige trafikkpunktet for de som kjører buss. Han nevner spesielt to plasser på fv65 i Løfall, hvor bussen bare har mulighet til å stoppe på den ene sida når skoleelever skal av og på. I tillegg er sikten dårlig, og det er veldig mange som kjører for fort. Det selvsagt mange andre steder i bygda at det også er lite plass for bussen å stoppe, men der er det mye mindre trafikk enn på fv65.

Fra 3. trinn og oppover får ikke skoleelevene gratis skoleskyss, og det er en økende trend at foreldrene kjører barna til skolen. Det blir stadig mer biltrafikk i sentrum og rundt skolen, har bussjåførene merket seg. 

Dårlig asfalt er et kapittel for seg. Det er dårlig dekke på fv65 og fv6164, men enda mye verre f.eks. i Lomundalen.

Bråten nevner også skogrydding ved veien som et godt trafikksikkerhetstiltak. Det har nylig blir gjort ved Holte bru i Løfall, og det har bedret sikten mye der. Han hadde gjerne sett at det hadde blitt gjort mange andre steder i bygda også.


Bedre vinterveier de siste åra

Til slutt vil han også nevne noe som har utviklet seg i positiv retning. Vinterveiene har blitt mye bedre de siste åra. Både brøyting og strøing har bedret seg i alle deler av bygda, synes han.

DSC_0883.jpg
Smal vei, skarp sving og dårlig sikt ved Dalbakk på Mjøhølvegen, også fv 6164. Og veidekket er helt elendig her også.

DSC_0885.jpg
Her ved Solvang i Løfall, fv 65, er det ikke bussholdeplass. Flere skoleelever går av og på bussen her hver dag. Når bussen kommer fra vest må den enten stoppe på veien eller kjøre inn i krysset til venstre. Om vinteren er det neste ikke plass til å stoppe her, og sikten er ikke bra.

DSC_0889.jpg
Ved Haugan (Lyngset) og Nylykkja i Løfall, fv65, er det bussholdeplass bare på den ene sida. Også her går flere skolelever av og på hver dag. Her må bussen svinge inn til venstre når den kommer fra vest. Da har sjåføren forferdelig dårlig sikt når han skal kjøre inn på veien igjen.


Her kan du lese mer om NAF sin kampanje, og melde inn din "hjertesak" til NAF.


NAF avd. Indre Nordmøre er medlem av Trollheimsporten.