Medlem av Trollheimsporten

Ønsker du å delta i Trollheimsporten med din bedrift eller din næringsvirksomhet?
Eller er du medlem av en organisasjon eller et lag e.l. som har sin virksomhet i Rindal?
Benytt da sjansen til å markedsføre virksomheten gjennom Trollheimsporten!

Alle næringsdrivende som er hjemmehørende i Rindal samt lag og foreninger o.a. som driver sin virksomhet i Rindal, kan delta som medlemmer av Trollheimsporten. I tillegg kan næringsdrivende hjemmehørende utenfor kommunen, men som tilbyr varer og tjenester gjennom noen av de eksisterende medlemmene, også delta.

Det kan velges mellom tre typer deltagelse i Trollheimsporten:

Egne hjemmesider: Ønsker du egne hjemmesider, lages dette enkelt ved hjelp av programmet ColumbiWeb . Det velges blant våre 6 grafiske maler/profiler, eller en kan få utviklet og tilpasset en egen grafisk profil.  ColumbiWeb gjør det mulig å lage hjemmesider ved bruk av vanlig tekstbehandling og standard Office-program som Word, Excel og Power Point. Opplæring i ColumbiWeb vil bli gitt.

For å benytte ColumbiWeb og ha egne hjemmesider i Trollheimsporten betales det kr 4 200,- + mva pr. år i leie. For lag og organisasjoner er leieprisen kr 2 650,- + mva. Dette dekker leie av plass til hjemmesidene (ubegrenset antall sider), oppføring/link på sidene for næringsliv/kulturliv og portalens register over næringsdrivende/organisasjoner i Rindal, gratis meldinger under Rindalsnytt som f.eks. annonsering av varer/tjenester, annonsering av ledige stillinger, meldinger vedr. drift, salg e.l. og annonsering av arrangement i portalens aktivitetskalender

I tillegg til de årlige leiekostnadene kommer oppstartskostnader i form av kjøp av ColumbiWeb-programmet, opplæring og evt. domeneregistrering. Ta kontakt med redaktørgruppen for nærmere opplysninger.

Eks. på medlem som har valgt denne løsningen er:
Rindal Sokn  

Informasjonsside: En informasjonsside i Trollheimsporten lages og oppdateres av redaktørgruppen slik du/dere ønsker det. Tekst, logo og bilde(r) kan legges på siden - og inkludert i leieprisen ligger inntil fire oppdateringer av sidene pr. år.

For å ha en informasjonsside i Trollheimsporten betales det kr 1 600,- + mva pr. år i leie. For lag og organisasjoner er leieprisen kr 470,- + mva. Dette dekker leie av plass, oppdatering av sidene, oppføring/link på sidene for næringsliv/kulturliv og portalens register over næringsdrivende/organisasjoner i Rindal, gratis meldinger under Rindalsnytt som f.eks. annonsering av varer/tjenester, annonsering av ledige stillinger, meldinger vedr. drift, salg e.l. og annonsering av arrangement i portalens aktivitetskalender.

Eks. på medlemmer som har valgt denne løsningen er:
Langli Byggservice  
Rindal Heimbygdlag  

Link til hjemmesider: Har du allerede eksisterende hjemmesider på Internett, er det også mulig å lage en link direkte til disse sidene fra Trollheimsporten. Årlig leie for dette er kr 2 000,- + mva. Leien dekker oppføring/link på sidene for næringsliv/kulturliv og portalens register over næringsdrivende/organisasjoner i Rindal, gratis meldinger under Rindalsnytt som f.eks. annonsering av varer/tjenester, annonsering av ledige stillinger, meldinger vedr. drift, salg e.l. og annonsering av arrangement i portalens aktivitetskalender. For lag og organisasjoner er den årlige leien kr 450 + mva.

Eks. på medlemmer som har valgt denne løsningen er:
Drengen AS  
Saga Trollheimen Hotel

Grunneiere som ønsker å bli oppført i oversikten over hyttetomter betaler kr 400,- + mva pr. år.

Ved spørsmål eller flere opplysninger ta kontakt med redaktor@trollheimsporten