Meld fra om gaupespor

Fram til februar 2008 skal Statens naturoppsyn registrere spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Men de er helt avhengig av tips fra publikum.
Les mer om saken ved å klikke her.