Melkekommunen Rindal

Tre bruk i Rindal har solgt melkekvoter i 2006, på til sammen vel 156 000 liter. Samtidig har rindalsbønder kjøpt kvoter for litt mer, slik at det går i pluss: 3000 liter har rindalskvoten økt med dette året. Se nærmere i sakspapirene til formannskapets møte 7. desember. Der innstiller rådmannen på å gi en kommunal støtte på 1 kroner liter for dem som kjøper melkekvoter privat (midlene tas fra Rindal Utviklingsfond), men ikke for kvotekjøp fra staten.