Mer fra Rindals-Trolls årsmøte

Vi har fått avgått leder Håkon Fredriksen til å skrive et fyldigere referat fra årsmøtet som IK Rindals-Troll hadde i forrige uke:


Magne Bjørnstad tar over som leder. Laila Eidnes kommer inn i AU på
økonomi i stedet for Roar Morten Eriksen som har sittet i to år. Vigdis
Trønsdal tok gjenvalg som sekretær. Hun har sittet i fem år og fikk
velfortjent 5-årsfat for dette.
 
Videre tar Marianne Løset over som leder i fotball-gruppa etter Yngve
Bakken. Fotballgruppa reduseres forøvrig fra 6 til 4 medlemmer. Dette i
samråd med dagens fotball-styre. Bakgrunnen for dette er bl.a. at
mesteparten av aktiviteten styres gjennom samarbeidsstyre i Rindal
Fotball.
 
Oddbjørn Heggem fortsetter som leder for Friidrett og Njål Fiske for
Trim/Orientering.
 
Regnskapet for 2005 er gjort opp med ett underskudd på 87 550,- Av dette
er 155 924,- underskuddet til Turstigruppa. For å få ett riktig bilde av
resultatet trekker vi ut det og ender med ett overskudd på 68 374,-
Årsaken til at vi gjør dette er at store inntekter for Turstigruppa er
ført tidligere år, mens vi har hatt store utgifter i år pga av bygging
og oppsetting av gapahuker.
 
Riktig hyggelig er det at vi har flere i klubben som har fått
velfortjente utmerkelser i år. Johan Landsem har fått "fjellprydprisen"
og ble i tillegg ble han kåret til "Årets Ildsjel" av langrennskomiteen
i Norges Skiforbund for sin innsats for klubben og skisporten gjennom
mange år. Tor Jarle Bolme ble tildelt kommunens Kulturpris for sin
innsats og Småtrolluka fikk Sigurd Røens idrettspris.
 
I.K. Rindals-Troll vil rette en stor takk til alle sponsorer, bedrifter
og frivillige som har bidratt i året som har gått.
 
Vi viser forøvrig til årsmeldingene som ligger på hjemmesidene våre.
 
Med beste hilsen
I.K Rindals-Troll
Håkon Fredriksen
Tidligere leder