Moderate strømbrukere

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at innbyggere i Rindal er de som bruker minst strøm av alle i Møre og Romsdal: 4500 kWh/innbygger per år i boliger. Og det til tross for at vi har av de kaldeste vintrene.


Mye av forklaringen kan være at rindalinger flest fyrer med ved
(og oppvarming står for hele 30-40 % av strømforbruket i boliger).
Flere kommuner i fylket ligger godt over 7000 kWh per innbygger
(Sandøy, Herøy, Rauma, Smøla). Halsa og Surnadal kommer nærmest
Rindal og bruker 5200 og 5400.
(Kilde: Spor)