Lagbilde etter seieren i tautrekking

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag på NBUs Landsstevne

I år ble Landsstevnet i Norges bygdeungdomslag arrangert i Hof i Vestfold fra 16. – 21. juli. Landsstevnet er NBUs største sentrale arrangement, og er for mange bygdeungdommer sommerens, om ikke hele årets, store høydepunkt.

Tekst og foto: Guri Løfaldli Rindalsholt/Møre og Romsdal BU

På Landsstevnet treffes ungdom fra hele landet til ei uke fylt med tevlinger, fest, konserter og moro. I år var det 15 deltakere fra Møre og Romsdal BU, og de mange var med og tevlet. Her kommer en oversikt over tevlingsresultatene.

Møre og Romsdal hadde deltakere i NM i Eksteriørbedømming av hest, NM i Eksteriørbedømming av storfe, Volleyball, Quiz, Mønstring av hest, Kokkekamp (lagtevling), Tautrekking og NM i Presisjonskjøring med traktor (lagtevling). Fylket kan skilte med flere gode resultater under tevlingene, bl.a. Norgesmester i eksteriørbedømming av storfe og seier i tautrekking.

På onsdag var det tevling i eksteriørbedømming av hest. Her har en dommer dømt hestene på forhånd, og det er om å gjøre for tevlerne å komme nærmest mulig dommerens resultat. Ulike elementer ved hesten skal bedømmes, og gis karakterer fra 1 – 5, med en helhetskarakter fra 1 – 10 til slutt. De ulike elementene ved hesten vektlegges forskjellig, for eksempel vektes ledd- og beinkvalitet tyngre enn hode og hals. Her var det fire deltakere fra Møre og Romsdal i seniorklassen, med to tevlere innen topp 15, Guri Løfaldli Rindalsholt på 6. og Ingeborg Rindalsholt på 15, begge fra Rindal BU. Det var totalt 98 deltakere.

Torsdag var en hektisk dag for Møre og Romsdal på tevlingsfronten. Første tevling var eksteriørbedømming av storfe. Denne tevlingen foregår på samme måte som eksteriørbedømming av hest, med forhåndsdømming av dommer, og poenggiving av ulike elementer ved kua fra 1 – 5, og helhet 1 – 10. Jur og spener, og bein og beinstilling vektlegges tyngst, da dette er viktig for ei god mjølkeku. Fire deltok fra Møre og Romsdal, og her kan fylket skilte med NM-tittel! Lene Merete Kirkholt fra Rindal BU gikk helt til topps, og kan skilte seg som Norgesmester i eksteriørbedømming av storfe. Fylkets tre andre deltakere plasserte seg innen topp 40, med Guri Løfaldli Rindalsholt på 13., Tor Olav Kjølstad Hanset (Skåla BU) på 34. og Ingeborg Rindalsholt på 39. Det var totalt 105 deltakere.

Eksteriørbedømming av storfe.jpg
Eksteriørbedømming av storfe.

Tevling eksteriørbedømming av storfe, Ingeborg Rindalsholt og Lene Merete Kirkholt.jpg
Ingeborg Rindalsholt og Lene Merete Kirkholt.

Lene Merete Kirkholt og Guri Løfaldli Rindalsholt dømmer ku.jpg
Lene Merete Kirkholt og Guri Løfaldli Rindalsholt dømmer ku.

Lene Merete tar i mot premi for seier i eksteriørbedømming.jpg
Lene Merete tar i mot premie for seier i eksteriørbedømming.
 

Neste tevling denne dagen var Volleyball, og Møre og Romsdal stilte med ett lag bestående av Even Nilsen (Gjemnes BU), Tor Olav Kjølstad Hanset, Fredrik Stene (Surnadal BU), Maiken Røvik (Skåla BU), Erna Marie Svendsli Otnes (Halsa BU), Guri Løfaldli Rindalsholt, Ingeborg Rindalsholt og Lene Merete Kirkholt. Laget vant en kamp mot Rogaland-1, og ett sett i kampen mot Hedmark, mot Østfold ble det tap begge sett, så dette holdt dessverre ikke til finale, men vi var godt fornøyd med egen innsats!

Volleyball.jpg

Volleyball. Foran, Maiken Røvik, Ingeborg Rindalsholt. Bak, Lene M. Kirkholt, Erna M. S. Otnes, Guri L. Rindalholt, Even Nilsen, Tor Olav K. Hanset, Fredrik Stene.jpg
Volleyball. Foran: Maiken Røvik, Ingeborg Rindalsholt. Bak: Lene M. Kirkholt, Erna M. S. Otnes, Guri L. Rindalholt, Even Nilsen, Tor Olav K. Hanset og Fredrik Stene.
 

Siste tevling på torsdag var i quiz. Her var laget bestående av Lene Merete Kirkholt, Guri Løfaldli Rindalsholt. Tommy Røkkum (Surnadal BU) og Edvard Bele Sæterbø (Surnadal BU) bare 1 poeng unna å bli med i finalen.

Fredag var det klart for tevling i Mønstring av hest og Kokkekamp (partevling). I Mønstring av hest konkurrerer tevlerne i å presentere hesten på en best mulig måte for en dommer. Hesten skal stilles opp korrekt for dommer og mønstres i skritt og trav. I tillegg dømmes mønstrerens holdning og tøyleføringen. Det gis poeng fra 1 – 10 for de ulike elementene. Her deltok tre tevlere fra Møre og Romsdal i seniorklassen, og alle plasserte seg innen topp 10 av totalt 19 deltakere. Ingeborg Rindalsholt kom på 4., Guri Løfaldli Rindalsholt på 6. og Lene Merete Kirkholt på delt 9.

Mønstring av hest, Lene Merete Kirkholt, skritt.jpg
Mønstring av hest, Lene Merete Kirkholt, skritt.

Mønstring av hest, Ingeborg Rindalsholt, trav.jpg
Mønstring av hest, Ingeborg Rindalsholt, trav.

Mønstring av hest, Ingeborg Rindalsholt, oppstilling for fotografering.jpg
Mønstring av hest, Ingeborg Rindalsholt, oppstilling for fotografering.
 

I kokkekamp var det to deltakende lag fra Møre og Romsdal, Tor Olav Kjølstad Hanset og Silje Brukbæk (Skåla BU), og Edvard Bele Sæterbø og Tuva Telstad (Surnadal BU). Begge lagene i seniorklassen. I kokkekamp dømmes lagene etter samarbeid og arbeidsmåte, økonomi (at de ikke sløser med ingrediensene), komposisjon, ferdigheter, utstråling, smak og helhetsinntrykk. Hvert element gis karakter fra 1 – 10. Lagene får vite tema når tevlingen starter, denne gangen var det «Taco på grillen». Tor Olav og Silje presterte veldig bra, og havnet på en 4. plass, bare 1 poeng unna 3. Edvard og Tuva kom på delt 12. Det var totalt 17 deltakende lag.

Kokkekamp, Edvard og Tuva.jpg
Kokkekamp, Edvard og Tuva.

Kokkekamp, grilling (1).jpg
Kokkekamp. Grilliing.

Det ferdige resulatet i kokkekamp for Edvard Bele Sæterbø og Tuva Telstad.jpg
Det ferdige resulatet i kokkekamp for Edvard og Tuva.

Det ferdige resultatet i kokkekamp til Tor Olav og Silje.jpg
Det ferdige resultatet i kokkekamp til Tor Olav og Silje.
 

Lørdag var siste tevlingsdag, og her skulle Møre og Romsdal delta med et damelag i tautrekking, og et lag i Presisjonskjøring med traktor. Først på programmet var traktorkjøring. Dette er ei lagtevling med tre på laget, og foregår omtrent som en stafett, der alle på laget skal utføre en oppgave hver. Tevlinga foregår på tid, og det er strafferunder om man gjør feil. Møre og Romsdals lag besto av Maiken Røvik, Tor Olav Kjølstad Hanset og Tommy Røkkum. Maiken var først i ilden, og skulle koble traktoren til hengeren. Deretter skulle Tor Olav kjøre med traktor og henger gjennom ei vendegrind. Dette går ut på at man kjører inn en tydelig markert “vei”, med en “sidevei” (som er markert med ei grind eller paller). Tevleren skal først kjøre frem, rygge inn sideveien, og kjøre ut samme vei som han kom inn. Dette er et nokså krevende hinder, med lite ekstra plass. Til slutt skulle Tommy rygge traktor og henger over en planke, der både traktorens og hengerens hjul skulle være på planken hele veien. Laget endte på 12. av 13 startende.

Like før start i traktortevling.jpg
Traktortevling. Like før start.

Traktortevling. Tor Olav i grindhinderet.jpg
Tor Olav i grindhinderet.

Traktortevling. Tommy rygger planke.jpg
Tommy rygger planke.

Traktortevling. Tommy i strafferunde.jpg
Tommy i strafferunde.
 

Siste tevling på stevnet for Møre og Romsdals del var tautrekking for damer. Laget besto av Mari Bøe (Skåla BU), Maiken Røvik, Lene Merete Kirkholt, Erna Marie Svendsli Otnes, Guri Løfaldli Rindalsholt og Ingeborg Rindalsholt. Første heat var mot Akershus-2. Dette var en ganske lett match, og Møre og Romsdal var videre til semifinale! I semifinalen trakk vi mot Østfold-2. Dette var en tung og jamn kamp, og vi var nær ved å ryke, før vi fikk dratt de over på riktig side, og vi var klare for finalen! Finalen gikk mot Rogaland-2. Dette var en tung kamp, men endte til slutt i Møre og Romsdals favør, og vi sikret seieren!

Å draaaa!.jpg
Å draaa....

IMG_3084.jpg

Seieren er sikra!.jpg
Seieren er sikra!

Premieutdeling tautrekking.jpg
Premieutdeling tautrekking.

IMG_3134.jpg

Finale swingtevling.jpg
Finale swingtevling.
 

Og med det var nok et Landsstevne historie, men vi gleder oss allerede til Landsstevnet 2020 på Øksnevad vgs i Rogaland! Neste store BU-arrangement blir Høstarrangementet på Frogner i Akershus, helga 4.-6. oktober. Flere fra Møre og Romsdal har tenkt å ta turen dit for et Landsstevne i miniatyr, med tevlinger, konserter og bankettmiddag.

For Møre og Romsdal blir neste arrangement et eget lite høstarrangement på Meisingset, helga 1. – 3. november. Der vil det bli litt tevlinger og kurs i tradisjonsmat med Bygdekvinnelaget. Møre og Romsdal BU vil også bli å finne på stand under Dyregoddagene i Batnfjorden 30. september.

 

 

 

Mønstring av hest, Lene Merete Kirkholt, skrittMønstring av hest, Lene Merete Kirkholt, sMønstring av hest, Lene Merete Kirkholt, skrikritt

 

 

 

 

 


Link til tevlingsresultater her.

 

Lagbilde etter seieren i tautrekking. Foran f.v. Maiken Røvik, Ingeborg Rindalholt. Bak, Guri L. Rindalsholt, Mari Bøe, Lene Merete Kirkholt, Erna M. S. Otnes