Musøre

Musøre (Salix herbacea) hører hjemme i den store vierfamilien, men er selv så liten av vekst at den ikke gjør stort av seg - om du da ikke stikker kameraet helt oppi "øret" på den (gjennomsnittshøyde: 2 cm...). Kan påtreffes nærmest overalt i fjellet hvor det er litt frisk eller fuktig, mager jord. Storbekkdalen, ved tursti ned fra Ura (Rindal kommune, M&R), 800 m o.h. 13 juli 2003. (Foto: Gunnar Bureid)