frivillighet lotteritilsynet

Pressemelding:

Nå kan frivilligheten igjen søke om korona-støtte

Nå har ESA godkjent ny krisepakke, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader. Frivillige lag og organisasjoner som er rammet av korona kan nå søke om å få dekket langt flere tapte inntekter.

Dette skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet i en pressemelding.

Koronapandemien har rammet mange frivillige lag og organisasjoner. Regjeringen har vedtatt en ny krisepakke for frivilligheten, som gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Frivilligheten kan nå søke om kompensasjon for tapte inntekter fra arrangementer som helt eller delvis måtte avlyses, utsettes eller stenges på grunn av korona, eller oppdrag de har mistet fordi et arrangement eller en aktivitet har blitt avlyst. Det kan også søkes om tapte billettinntekter eller tapte utleieinntekter fra annen aktivitet enn arrangementer, som for eksempel museer eller utleie av lokaler.

- Denne ordningen er betydelig utvidet, og vi forventer veldig mange søknader. Et viktig mål for oss er at frivilligheten skal få hjelp så fort som mulig, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.


Puljevis utbetaling

For å kunne søke på ordningen må laget eller organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret og ha hovedvirksomheten sin i Norge.

Søkerne kan få utbetalt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.

- Vi kommer til å betale ut så raskt som mulig, og i puljer. 

Søknadsfristen er 15. september 2020.

- Dette er en tillitsbasert ordning. Det betyr at søkerne må sette seg godt inn i ordningen før de søker. Det ligger mye informasjon på nettsidene våre, både om hvem som kan søke, hva man kan søke om og hvordan man søker, sier Hamar.