Næringslivsnytt

Alt er ikkje negativt i næringslivet! EL-Watch skriv i dag om eit nytt produkt som dei har utvikla, kanskje du møter det snart? Sjå EL-Watch si heimeside!