fisker4

Nærmer seg 1000 laks

Laksefisket i Surna har vært svært godt så langt denne sesongen. I følge Elveguiden var det per lørdag kveld tatt hele 950 laks. Den hittil største laksen er 17 kilo og ble tatt av Eirik Østreng Evensen på valdet Gulla/Mauset 9. juni. 

I tillegg er det tatt 111 sjøørret. 

Totalvekten er 4375,7 kilo, noe som gir en snittvekt på 4,6 kilo. 435 av laksene er tatt på flue.

Laksebørsen viser at det er tatt flest laks på valdet Krangnes/Sogge (179), men totalfangsten antall kilo er størst på Honnstad/Mogstad (713 kg). 

Uke 24 er så langt den beste uken i Surna denne sesongen. 

Laksefisket i Toåa i Todalen har også vært godt. Så langt har det blitt tatt 84 laks, og totalvekta er på 362,1 kilo. Den største laksen er på 11 kilo, og ble tatt 9. juli ved Brusetbrua. 

Les hele laksebørsen for Surna og Toåa på Elveguiden

laks toåa 2020 foto elveguiden (2)_690x441.jpg
Foto: Elveguiden