Nattpåfugløye larven

Nattpåfugløye - larven

Nattpåfugløye - larven finner vi igjen hos den "gamle" Trollheimsporten 21. september 2004. Det er mye vakkert å se i naturen. Store, lodne åmer, for eksempel. Nattpåfugløye tilhører familien påfuglspinnerne - meir om arten under "Les meir". Tekst og foto: Ola Eirik Bolme

Nattpåfugløye

Kort fra biologien: Larvene lever i juli-august på mange ulike planter. Hos oss finnes den kanskje oftest på blåbærlyng, røsslyng, selje og bjørk. Larvene forpupper seg i en tett pæreformet kokong av brune silketråder. Kokongen er spunnet fast i vegetasjonen. Puppen overvintrer opptil to ganger. De voksne sommerfuglene flyr fra midten av april og ut juni. Hannene er på vingene om dagen og leter etter hunner. Hunnene flyr om natta og kan lokkes til lys.

Biotop: Kan forekomme i nesten alle slags biotoper, men synes å være vanligst på åpne steder som myr og lynghei. Den går også opp i fjellet.

Forekomst i Norge: Arten er funnet helt opp til Finnmark, men hyppigheten varierer sterkt fra sted til sted og år til år.

Totalutbredelse: Tvers gjennom Europa til det østlige Sibir.