Nedtapping av Tjønna

Vannstanden i Tjønna er senket med ca. 1 meter nå, og området rundt kanalen og badestranda har vært planert med maskin. Kanskje skal det ny sand på også?

Kanalen som går ut i Igletjønnbekken. Kumringene som rommer utløpsventilen
er tatt på land (fotografert 16. desember).

IK Rindals-Troll har kommet med et ønske om permanent senket vannstand
0,5-1 meter på vintrene, for å hindre overvann og ising i deler av skiløypetraseen.
Plan/IT- og miljøleder Vebjørn Knarrum i Rindal kommune mener det bør
utarbeides et vannstyringsreglement for Igletjønna, eller en forvaltningsplan
for dette verdifulle området. (Kilde: Sør-Trøndelag)