Nikkevintergrønn

Nikkevintergrønn - Orthilia secunda - i vintergrønnfamilien kan være 10-20 cm høy og har rosettstilte blad i flere etasjer. Alle de grønnhvite blomstene vender til én side ("secunda"). På moserik skogbunn. Løsetmarka (Rindal kommune, M&R) 350 m o.h. 26. juli 2003. (Foto: Gunnar Bureid)