nordlig myrklegg

Nordlig myrklegg - Pedicularis palustris ssp. borealis - er mye spinklere og atskillig kortere enn myrklegg og har mye færre og kortere greiner også. Grasmyr på Høgåsen nær Rindal sentrum (Rindal kommune, M&R), 310 m o.h. 20. august 2003. (Foto: Gunnar Bureid)