Norsk malurt

En ikke uvanlig korgplante i Trollheimen, og i Sunndalsfjella og i øvre Drivdalen. Men ellers finner du den ikke så mange steder verken i Norge eller i resten av verden. Så er da også Artemisia norvegica en av vårt lands botaniske stoltheter. Slektsnavnet artemisia kommer av gresk artemo, som betyr 'være frisk' - det er altså en medisinplante, selv om malurten i begeret ikke akkurat er kjent for sin helbredende virkning.... Den norske malurten på bildet er fotografert innerst i Folldalen, ved Fallan 7-800 m o.h. (Foto: Lars Olav Lund)