Ny bok om fjellblomster

Siden en del av bildene i boka "Det blomstrende fjellet" er tatt i Trollheimen, tar vi med en omtale (se "Les mer") fra forfatteren, Trond Kristoffersen i Trondheim:

Til Trollheimsporten
 
Jeg er revisorutdannet og er i dag førstelektor ved Trondheim Økonomiske Høgskole, og har laget mange lærebøker i regnskap og skatt. Helt siden oppveksten i Mosjøen har jeg drevet med naturfotografering med spesialfelt blomster. Fjellplantefotografering starter jeg med på 80-tallet og har drevet systematisk med dette de 10 siste årene. Tidligere fotograferte jeg mye for Trondhjems Turistforening og har laget en del postkort (inklusive et bilde fra Gjevilvatnet som ble brukt på husets vin fra Gjevilvasshytta).
 
I slutten av november ga jeg ut boka Det blomstrende fjellet. Kort om utvalget i boka (jf. forord og baksidetekst):
 
Boka dekker fjellstrøk i hele landet, og er mer en fotobok med tekst enn det motsatte. Utvalget omfatter 205 planter som vokser minst 1 000 moh. (med visse unntak). Hver plante er normalt presentert med ett naturbilde (jf. framsiden) og ett nærbilde av blomsten. For bærplanter som for eksempel molte er det som regel 3 bilder, natur, blomst og bær. Boka har med planter både fra myr, barskog, fjellbjørkeskog og snaufjellet (jf. innledende del om fjellets livsmiljø). Utvalget omfatter både vanlige planter i skogen som linnea og hvitveis og planter som vokser helt mot toppen av de høyeste tidene som for eksempel issoleie og fjellsmelle. Sjeldne planter som sibirstjerne, skjeggklokke, fjellvalmue (inklusive trollheimsvalmue), norsk malurt og bergjunker er også tatt med. Sibirstjerne finnes i Norge kun ved Aursunden nær Røros, nærmeste gård er Sakrisvollen.
 
Boka inneholder også de fleste av Norges orkideer blant annet marisko (som er fylkesblomst for Nord-Trøndelag) og svartkurle (som har norsk høydegrense i Trollheimen). Mange av bildene er tatt i Midt-Norge, inklusive Dovrefjell, Trollheimen, Sylan og bymarka. Omslagsbildet viser reinrose (hvit) og fjellsmelle (rød). Reinrose er fylkesblomst for Sør-Trøndelag og logo til Trondhjems Turistforening.
 
Mvh
 
Trond Kristoffersen
Statsautorisert revisor, førstelektor TØH og naturfotograf
Tlf. 73 559993