Ny gapahuk og bålplass

Ny gapahuk og bålplass
(3.8.) Mandag kveld var det dugnad igjen på "Barnevennlig turmål" ved Storvatnet i Furuhaugmarka.
Gapahuken med grillplassen er ferdig montert. I går var det klargjøring på taket for å legge papp, samtidig som store mengder grus ble fraktet inn for å planere området omkring.
En god del arbeid står igjen før alt er helt ferdig, men grillen er allerede testet og kan tas i bruk.
(Tekst og foto: Harald Solvik)