1500 koronavirus-tema SKAL KREDITERES Foto CDC, Alissa Eckert High resolution

Informasjon fra Rindal helsetun:

Nye retningslinjer for besøk ved Rindal helsetun

På grunn av økt smitteforekomst av covid-19 i Norge har Rindal kommune i samråd med kommunelegen laget nye retningslinjer for besøk til Rindal helsetun. Disse gjelder fra 6. august.

Foto: CDC, Alissa Eckert.

Fra 6. august gjelder følgende restriksjoner:

 • Pårørende og andre som ønsker å besøke helsetunet, og som har vært i utlandet med hjemkomst siste 2 uker skal ikke komme på besøk. Dette gjelder også for personer som har vært i områder i Norge med større smitteutbrudd, hvor det ikke er kjent hvor smitten kommer fra.
 • Alle som kommer på besøk, skal utføre håndhygiene ved ankomst.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet til pasienten, og ikke oppholde seg på fellesarealer.
 • Holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende skal også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, og en bør unngå tett kontakt.
 • De som er sannsynlig eller bekreftet smittet av covid-19 skal ikke komme på besøk til institusjonen.
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

Besøk på helsetunet skal avklares på forhånd, ved å ringe til avdelingen der den du skal besøke er. Alle som kommer, må forholde seg til gjeldene rutiner for smittevern.

Pasienter og ansatte setter stor pris på at pårørende, venner og andre kommer på besøk. Når alle gjør en innsats for å overholde smittevernrådene og hindre smitte, kan vi fortsette å ta imot besøk.

Vi ønsker alle en fin høst, og husk på smittevernrådene samme hvor du ferdes:  

 • Hold avstand 
 • Vask hendene 
 • Host i albuen 
 • Hold deg hjemme hvis du er syk 

Denne informasjonen ligger også på Rindal kommunes hjemmeside.