Nyheter på Rindøl web

Noen nye bilder og referat fra turer til fritidsklubben. Litt fra årsmøtet og litt info om Rindøls 100-årsjubileum i 2006. På årsmøtet ble Jorunn Løset Løfald (bildet) tildelt Lars Øyes minnepremie for sin innsats for skisporten i klubben.
Les mer på www.rindol.com
(Foto: IL Rindøl)