Nystyret i Rindøl

Etter valgene under årsmøtet til IL Rindøl 22. november har hovedstyret i klubben denne sammensetningen:
Ronny Eide (leder - bildet), Øyvind Dalen (nestleder), Elin Randahl Vullum (sekretær), Oddvar Møkkelgård (kasserer) og Inger Johanne Oppedal (husformann). Ellers er Morten Jonli leder for fotballgruppa, Olav Løfald for ski (fra 1.5.2006) og Marit Ingeborg Bakk for trim/friidrett/barneidrett. Se også hjemmesida til IL Rindøl.