Inspire foto Gunhild Anne

Nytt aktivitetstilbud for barn og unge i Surnadal i sommer

Surnadal Sparebank har, i samarbeid med organisasjonen Inspire tatt initiativ til et sommercampen Drive for life, for barn og ungdom i Surnadal. Onsdag ble det bestemt at ungdomsrådet skal koordinere tilbudet samarbeid med blant annet Ungdomskontakten i Surnadal. Surnadal Sparebank stiller med sponsormidler.

Bildet: Bak fra venstre Kathrine Mauset fra Surnadal Sparebank, ungdomskontakt Kristin Børseth, Leder i ungdomsrådet Una Langeland Gravvold, Liv Dalsegg fra Surnadal Sparebank og varaordfører Hugo Pedersen. 
Foran Edvard Halgunset, Kristin Børseth og Mari Halgunset fra Inspire. 

 

Surnadal Sparebank inviterte onsdag til møte med repressentanter fra kommunen, idrettslagene, Ungdomskontakt og Ungdomsråd. Målet var å få til et nytt aktivitetstilbud for barn og ungdom i bygda, i samarbeid med organisasjonen Inspire. Inspire er en forholdsvis ny organisasjon som har tatt mål av seg til å lage aktivitetstilbud for barn og unge i samarbeid med kommunene. Tilbudet er for alle, og gir mulighet for oppleve glede og mestring gjennom aktivitet.

– Mange faller utenfor de tradisjonelle fritidstilbudene, som for eksempel idrett. Det kan være unge som kanskje ikke passer inn i “boksen” verken på skolen eller i fritidsaktiviteter, sier Kristin Børseth fra Inspire. Hun forteller at hun har arbeidet som lærer i mange år, og sett utallige eksempler på elever som faller av i undervisningen og ikke føler seg hjemme i organiserte fritidstilbud. Hun brenner for at alle skal kunne finne et tilbud som passer for dem.

Grunnleggeren av Inspire var Kristins Børseths bror, Knut Ove Børseth. Han var selv en av de unge som hadde vanskelig for å tilpasse seg A4- rammen. Redningen for ham var rallycross. Her fikk han ut energien, og endte til slutt opp som opp med å vinne EM. Da han kom hjem til gården på Ler ble han møtt av rundt 20 nysgjerrige og interesserte ungdommer. Dermed ble ideen til Drive for life født.

– Det legges opp til ulike aktiviteter i trygge rammer, uten konkurranse, med gode rollemodeller og med gjensidig respekt mellom deltakere og ledere, sier Edvard Halgunset, som sammen med Kristin Børseth og Mari Halgunset presenterte Drive for life-konseptet I Surnadal. Tilbudet er gratis, man trenger ikke noe utstyr eller spesielle ferdigheter. Inspera stiller med utstyr, og det legges ikke opp til konkurranser.

De tre representantene kom til Surnadal med et rammeverk, men uten noen detaljert plan. Tanken er at hver kommune skal skreddersy et opplegg som passer for dem.

På møtet var det var bred enighet om at dette er noe å satse på.

– Dette er et kjempetiltak, mente fungerende ordfører Hugo Pedersen.

Sommercampen blir satt I gang I løpet av de neste to ukene. Partene jobber med å få detaljene på plass, blant annet når det gjelder lokalisering og aktiviteter.

I pilotåret 2020 organiseres tre camper, en i Rennebu og en på Utleira I Trondheim, i tillegg til i Surndal .

Det ble stilt spørsmål om det går an å finne eldre ungdommer som kan være med som ledere på så kort varsel. Dette ser ikke leder i Ungdomsrådet, Una Langeland Gravvold som et problem.

– Å skaffe folk skal være det minste problemet, sier Gravvold. Jeg vet om minst 50 ungdommer som gjerne stiller, sier hun. Lederne blir kurset og få tett oppfølging av Inspera underveis.

I følge Edvard Halgunset kan Drive for life gi gevinst for unge som deltar. En undersøkelse viser at 78 prosent av de som har deltatt, går minimum et år lengre på skole.

– De unge trenes opp til å ta ansvar for eget liv, sier Halgunset.