Nytt fjøs nærmere vegen

Anders Trønsdal på Nestu Røen har fått dispensasjon fra Statens vegvesen for å sette opp ny driftsbygning 25 meter fra midtlinja på riksvegen. (Kilde: avisa Sør-Trøndelag)
(Bildet er tatt 5. febr. 2005)